projekt nr D-74

D-74. Inwestycje na Kośminku


Lokalizacja

1 - Remont nawierzchni przy ulicy Dulęby - działka 97 i 8/28.
2 - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Długiej - działka 41/1.
3 - Remont chodnika przy ulicy Wspólnej - działki 194 i 187.
4 - Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 15, przy ulicy Elektrycznej - działka 201/1
5 - Remont chodnika przy ulicy Żelaznej - działka 190/2.

Skrócony opis

Projekt zakłada remont nawierzchni dzikiego parkingu przy ul. Dulęby, zagospodarowanie części zaniedbanych terenów zielonych przy ul. Długiej, remont chodnika przy ul. Wspólnej(od wiaduktu do Pawiej), remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 15, przy ul. Elektrycznej oraz remont chodnika przy ul. Żelaznej(od Pawiej, do Kamiennej).

Zrealizowany zostanie remont chodników przy  ulicach Elektrycznej i wspólnej. - koszt 160 000

Opis projektu

1. Remont chodnika przy ulicy Wspólnej działka 194 i 187(od wiaduktu przy ulicy dywizjonu 303, do ulicy Pawiej).
- Remont chodnika ~ 88 000 zł
- Koszt projektu: 4400 zł
Razem: 92 400 zł

2. Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 15, przy ulicy Elektrycznej - działka 201/1(od wjazdu do szkoły, do parkingu przy szkole).
- Remont chodnika ~ 275m2 - 60 500 zł.
Koszt projektu: 3025 zł.
Razem: 63 525 zł.

Ogólnodostępność

Wszystkie zadania w projekcie są ogólnodostępne - zlokalizowane są na terenie otwartym - każdy i w każdej chwili będzie mógł z nich skorzystać.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont chodnika przy ulicy Wspólnej i Elektrycznej155 925 zł
2dokumentacja4 075 zł
Łącznie: 160 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - szczegółowy zakres zagospodarowania terenu przy ul. Długiej na miejsce dla mieszkańców, znany będzie na etapie realizacji projektu. W tym momencie trudno jest szczegółowo przyjąć ilość poszczególnych elementów.