projekt nr D-70

D-70. Nawierzchnia asfaltowa ul. Dojazdowa (kontynuacja) + parking przy Sz. P. nr 48 ul Kasprowicza + drogi dojazdowe między-budynkowe Osiedle "Grygowej"


Lokalizacja

1 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Dojazdowa (kontynuacja) od posesji nr 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej szerokością 3 metry na odcinku 330 metrów = 990 mkw
2 - wykonanie ogólnodostępnego parkingu przy Sz. P. nr 48 ul Kasprowicza dla 8 pojazdów
3 -  wykonanie nowej nawierzchni dróg dojazdowych między-budynkowych Osiedle "Grygowej"  szerokością 3 metry na odcinkach 3 x 105 metrów =  345mkw

Skrócony opis

Projekt zakłada:

1 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Dojazdowa (kontynuacja) od posesji nr 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej
2 - wykonanie ogólnodostępnego parkingu przy Sz. P. nr 48 ul Kasprowicza
3 -  wykonanie nowej nawierzchni dróg dojazdowych między-budynkowych Osiedle "Grygowej"

Opis projektu

Projekt zakłada:

1 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Dojazdowa (kontynuacja) od posesji nr 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej szerokością 3 metry na odcinku 330 metrów
2 - wykonanie ogólnodostępnego parkingu przy Sz. P. nr 48 ul Kasprowicza dla 8 pojazdów
3 -  wykonanie nowej nawierzchni dróg dojazdowych między-budynkowych Osiedle "Grygowej"  szerokością 3 metry na odcinkach 3 x 105 metrów

Ogólnodostępność

Parking dla 8 pojazdów wykonany przy Szkole Podstawowej nr 48 ul Kasprowicza zlokalizowany będzie w części działki oddalonej od budynków szkoły, co zapewni nieograniczony dostęp w godzinach pracy szkoły zarówno dla rodziców młodzieży szkolnej jak i wszystkich mieszkańców dzielnicy Hajdów-Zadębie. Wjazd na parking będzie bezpłatny a informacja o ogólnodostępności będzie umieszczona na tablicy informacyjnej od strony ul. Kasprowicza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Dojazdowa od posesji nr 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej szerokością 3 metry na odcinku 330 metrów = 990 mkw148 500 zł
2dokumentacja ul. Dojazdowa7 425 zł
3wykonanie ogólnodostępnego parkingu przy Sz. P. nr 48 ul Kasprowicza dla 8 pojazdów40 000 zł
4dokumentacja projektowa parkingu2 000 zł
5wykonanie nowej nawierzchni dróg dojazdowych między-budynkowych szerokością 3 metry na odcinkach 3 x 105 metrów = 945mkw141 750 zł
6dokumentacja dróg Osiedle "Grygowej"7 088 zł
Łącznie: 346 763 zł

Ocena pozytywna