projekt nr D-69

D-69. Kośminek-wykonanie kostki na ulicy Krasickiego, Kosmonautów, Długa, Bogusławskiego, Tetmajera.


Lokalizacja

Dalszy ciąg inwestycji rozpoczętych- wykonanie kostki na ulicach Krasickiego od ulicy Asnyka do ulicy Kosmonautów.
i Kosmonautów od ulicy Kossaka do ulicy Tetmajera.
Również rozpoczęcie inwestycji-wykonanie kostki na ulicy Długa- od Krańcowej do Wyzwolenia, ulica Bogusławskiego- od ulicy Kosmonautów do ulicy Tetmajera.
i Tetmajera- od ulicy Kosmonautów od ulicy Sulisławickiej. Inwestycja do wykorzystania środków: 349 999 złotych.

Skrócony opis

Dalszy ciąg inwestycji rozpoczętych-wykonanie kostki na ulicach Krasickiego i Kosmonautów. Również rozpoczęcie inwestycji-wykonanie kostki na ulicach Długa, Bogusławskiego i Tetmajera.

Opis projektu

Dalszy ciąg inwestycji rozpoczętych- wykonanie kostki na ulicach Krasickiego od ulicy Asnyka do ulicy Kosmonautów,
i Kosmonautów od ulicy Kossaka do ulicy Tetmajera.
Również rozpoczęcie inwestycji-wykonanie kostki na ulicach Długa-od ulicy Krańcowej do Wyzwolenia,ulicy Bogusławskiego- od ulicy Kosmonautów do ulicy Tetmajera.
i Tetmajera- od ulicy Kosmonautów od ulicy Sulisławickiej.
Inwestycja do wykorzystania środków: 349 999 złotych.

Ogólnodostępność

Projekt jest ogólnodostępny ponieważ będą z nie go korzystały osoby z naszej dzielnicy jak i z poza dzielnicy a nawet z poza miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja remontów.2 000 zł
2Dalszy ciąg inwestycji rozpoczętych- wykonanie kostki na ulicach Długa-od ulicy Krańcowej do Wyzwolenia, Krasickiego od ulicy Asnyka do ulicy Kosmonautów. i Kosmonautów od ulicy Kossaka do ulicy Tetmajera. Również rozpoczęcie inwestycji-wykonanie kostki na ulicach Bogusławskiego- od ulicy Kosmonautów do ulicy Tetmajera. i Tetmajera- od ulicy Kosmonautów od ulicy Sulisławickiej.347 999 zł
Łącznie: 349 999 zł

Ocena pozytywna z wyłączeniem remontu pomieszczeń szkolnych (brak ogólnodostępności)