projekt nr D-67

D-67. Nawierzchnia asfaltowa na ul. Zadębie (kontynuacja) + remont parkingu na ul. Grygowej


Lokalizacja

1 - ul Zadębie działki : Nr działki 407; Arkusz mapy 1; Nr obrębu 63; Obręb Świdniczek
2 - parking Grygowej działki : Nr działki 73/34; Arkusz mapy 9; Nr obrębu 46; Obręb Zadębie III

Skrócony opis

Projekt zakłada:

1- dokończenie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Zadębie od numeru posesji 90 do granicy miasta
2- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynkach komunalnych  ZNK ul. Grygowa 4
Projekt zakłada:

1- dokończenie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Zadębie od numeru posesji 90 do granicy miasta
2- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynkach komunalnych  ZNK ul. Grygowa 4

Opis projektu

Projekt zakłada:

1- dokończenie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Zadębie od numeru posesji 90 do granicy miasta szerokością jezdni 3 metry na odcinku 520 metrów
2- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynkach komunalnych  ZNK ul. Grygowa 4 na powierzchni placu 520 metrów kwadratowych

Ogólnodostępność

Miejsca publiczne ogólnodostępne

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1nawierzchnia asfaltowea na ul. Zadębie 3m x 520m = 1560 mkw246 000 zł
2 parking przy budynkach komunalnych ZNK ul. Grygowa 4 powierzchnia 520 mkw104 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna z wyłączeniem tablic informacyjnych