projekt nr D-66

D-66. Łącznik Pogodna - Jesienna


Lokalizacja

Lublin, dzielnica Bronowice, okolice ulicy Pogodnej i Jesiennej. Działka nr 382/2. Własność gminy Lublin.

Skrócony opis

Projekt dotyczy modernizacji fragmentu ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Pogodną a ulicą Jesienną poprzez wymianę nawierzchni na kostkę i dodatkowe miejsca postojowe. Obecnie odcinek ten jest dziurawy, nie był remontowany od lat, mimo że korzysta z niego wielu mieszkańców, w tym pieszych.

Opis projektu

Projekt dotyczy modernizacji fragmentu ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Pogodną a ulicą Jesienną (wzdłuż bloku przy ul. Pogodna 38). Według obliczeń wykonanych na geoportalu miejskim fragment ten ma odległość ok. 140 metrów i szerokość ok. 3 metry (szacunkowo 420 m2).

Jest to niewielki odcinek, ale korzysta z niego wielu mieszkańców – m.in. bloków przy ul. Jesienna 1, Jesienna 2, Jesienna 4, Pogodna 38, Pogodna 40, mieszkańcy domów jednorodzinnych zlokalizowanych w okolicy. Tym fragmentem podążają pieszo mieszkańcy w/w bloków i domów oraz osoby mieszkające przy ul. Zimowej, klienci banku przy ul. Zimowej oraz mieszkańcy osiedla odwiedzający administrację osiedla Pogodna.

Jednocześnie ten fragment drogi jest pełen dziur i nierówności, co jest utrudnieniem nie tylko dla kierowców, ale i pieszych (zwłaszcza po opadach deszczu). Według statystyk lubelskiej policji, 24% wypadków drogowych dotyczy najechania pieszego.

Celem projektu jest położenie nowej nawierzchni na tym odcinku drogi (w formie kostki, tak jak jest to wykonane przy ul. Jesiennej 1 na odcinku który łączy się ze wskazanym odcinkiem) oraz wykonanie i oznakowanie miejsc postojowych przy ogrodzeniu od strony bloku przy ul. Krańcowa 113 (równoległych).

Ogólnodostępność

Obszar realizacji zadania jest ogólnodostępny, znajduje się na terenie należącym do gminy Lublin. Po wykonaniu inwestycji będą z niego mogli korzystać zarówno piesi jak i kierowcy. Obecnie możliwość korzystania przez osoby z problemem w poruszaniu się jest ograniczona z uwagi na dziury i nierówności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)13 000 zł
2Remont nawierzchni drogi (położenie kostki)195 000 zł
3Wykonanie i wymalowanie miejsc postojowych40 000 zł
Łącznie: 248 000 zł

Ocena pozytywna.
Zmiana tytułu na Łącznik Pogodna – Jesienna