projekt nr D-65

D-65. NASZA DZIELNICA - DOBRA ZMIANA DLA NAS I NASZYCH BLISKICH (Gliniana, Głęboka, Zachodnia, Siewna, Sowińskiego)


Lokalizacja

Projekt przewiduje:
REMONT CHODNIKÓW (wymiana starej nawierzchni na kostkę brukową)
Ad 1) wymiana starej asfaltowej nawierzchni chodników na kostkę brukową w okolicy budynków GLINIANA 25,27,29 powierzchnia około 450m2 (działka nr 8/8 A:2 O: 29 - teren ZNK).
Ad 2) remont chodnika przy budynku GŁĘBOKA 8 (wraz z bocznymi alejkami) powierzchnia około 290 m2 (działka nr 34/15 A: 3 O: 29 - teren ZNK).
Ad 3) remont chodnika wzdłuż ul. ZACHODNIEJ od strony parzystej około 300 m2 zaczynając od ul. Nadbystrzyckiej do wyczerpania środków (działka nr 158/3 A: 7 O: 29 - teren ZDiM).
Ad 4) remont chodnika wzdłuż ul. SIEWNEJ po stronie nieparzystej około 180m2. (działka nr 41 arkusz: 7 obręb: 29. teren ZDiM)
BUDOWA CHODNIKA
Ad 5) budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. SOWIŃSKIEGO z ul. ZACHODNIĄ powierzchnia około 46m2 (działka nr 3/12 arkusz: 1 obręb: 28 teren ZDiM)
Ad 6) budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. SOWIŃSKIEGO z ul. NOWOMIEJSKĄ powierzchnia około 30m2 (działka nr 156/2 arkusz: 3 obręb: 28 teren ZDiM)

Skrócony opis

Projekt zakłada remont chodników w okolicy budynków przy ul. Gliniana 25,27,29, chodnika przy budynku ul. Głęboka 8, chodników wzdłuż ul. Zachodniej oraz chodnika przy ul. Siewnej po stronie nieparzystej. Budowę chodnika przy skrzyżowaniu ul. Sowińskiego z ul. Zachodnią oraz przy skrzyżowaniu ul. Sowińskiego z ul. Nowomiejską.

Opis projektu

Projekt przewiduje:
REMONT CHODNIKÓW (wymiana starej nawierzchni na kostkę brukową)
Ad 1) wymiana starej asfaltowej nawierzchni chodników na kostkę brukową w okolicy budynków GLINIANA 25,27,29 powierzchnia około 450m2 (działka nr 8/8 A:2 O: 29 - teren ZNK).
Ad 2) remont chodnika przy budynku GŁĘBOKA 8 (wraz z bocznymi alejkami) powierzchnia około 290 m2 (działka nr 34/15 A: 3 O: 29 - teren ZNK).
Ad 3) remont chodnika wzdłuż ul. ZACHODNIEJ od strony parzystej około 300 m2 zaczynając od ul. Nadbystrzyckiej do wyczerpania środków (działka nr 158/3 A: 7 O: 29 - teren ZDiM).
Ad 4) remont chodnika wzdłuż ul. SIEWNEJ po stronie nieparzystej około 180m2. (działka nr 41 arkusz: 7 obręb: 29. teren ZDiM)
BUDOWA CHODNIKA
Ad 5) budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. SOWIŃSKIEGO z ul. ZACHODNIĄ powierzchnia około 46m2 (działka nr 3/12 arkusz: 1 obręb: 28 teren ZDiM)
Ad 6) budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. SOWIŃSKIEGO z ul. NOWOMIEJSKĄ powierzchnia około 30m2 (działka nr 156/2 arkusz: 3 obręb: 28 teren ZDiM)

Ogólnodostępność

Projekt dotyczy ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych pozostających we własności Gminy Lublin.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000 zł
2Remont chodników315 000 zł
3Budowa chodnika z krawężnikiem 20 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna