projekt nr D-64

D-64. Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowego chodnika w miejsce wyeksploatowanego.


Lokalizacja

pas drogowy al. Solidarności:
- dz. 61/4, ark. 3, obręb 7 - Czwartek
- dz. 16/10, ark. 3, obręb 7 - Czwartek (ewentualnie)
- dz. 6/4, ark. 3, obręb 7 - Czwartek (ewentualnie)
- dz. 36/7, ark.16, obręb 18 - Lemszczyzna

Skrócony opis

Wzdłuż al. Solidarności na odcinku pomiędzy ul. Lubartowską a wjazdem do stacji PZM w ostatnich latach zbudowano nowy chodnik oraz ścieżkę  rowerową przechodzącą w drogę serwisową (znikomy ruch - bezpieczna do jazdy rowerem). Na pozostałym odcinku do ul. B. Prusa pozostał odcinek ciągu pieszego pokrytego zniszczonym, pofałdowanym asfaltem o szerokości ok. 4 m i długości ok. 170 m. Na tym odcinku miasto ma zobowiązanie PZM do budowy nowego chodnika. Proponuję, aby obok tego planowanego chodnika zbudować też ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m. W wypadku budowy tylko chodnika nie do końca prawnie będzie możliwy tam przejazd rowerem. Budowa ścieżki rowerowej umożliwi nie tylko przejazd pomiędzy ul. B. Prusa a Zamkiem, lecz będzie kolejnym odcinkiem docelowej drogi rowerowej wzdłuż al. Solidarności, która połączy Śródmieście z zachodnimi dzielnicami, Ogrodem Botanicznym i Skansenem.

Opis projektu

Pomiędzy wjazdem do PZM z al. Solidarności a przebudowanym skrzyżowaniem ul. B. Prusa i al. Solidarności pozostał nieestetyczny i trudny do użytkowania odcinek ciągu pieszego pokrytego zniszczonym, pofałdowanym asfaltem o szerokości ok. 4 m i długości ok. 170 m.
Projekt przewiduje zbudowanie na tym odcinku (obok planowanego chodnika z kostki o szerokości 1,5-2,0 m) ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m.
Nie ma tu kolizji z armaturą podziemną i dużej ilości prac niwelacyjnych. Od strony al. Solidarności jest pas zieleni umożliwiający nawet poszerzenie obecnego ciągu pieszego z 4 m na np. 2,5 +2,0 m.
Budowa planowanego przez miasto chodnika umożliwi przejście po równej nawierzchni i poprawi estetykę przy ruchliwej ulicy w Śródmieściu.
Budowa ze środków BO ścieżki rowerowej umożliwi nie tylko prawne korzystanie do celów rowerowych z tego obecnego ciągu pieszego oraz umożliwi przejazd pomiędzy ul. B. Prusa a Zamkiem, lecz będzie kolejnym odcinkiem docelowej drogi rowerowej wzdłuż al. Solidarności. Droga ta przewidywana od ponad 10 lat (m.in. w Strategi Rowerowej - 2014 r.) ma połączyć 7 dzielnic miasta wykorzystując niewielką różnicę wzniesień doliny rzeki Czechówki (niezależnie po obu stronach al. Solidarności - 2 trasy). Ponieważ dolina jest intensywnie zabudowywana to jak najszybciej trzeba realizować kolejne odcinki tej ścieżki, aby w przyszłości nie ponosić dużych kosztów zakupu zurbanizowanych gruntów. Ścieżka ta połączy m.in Zamek z Ogrodem Botanicznym i Skansenem oraz z początkiem szlaku rowerowego do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego, ale przede wszystkim kilka dzielnic miasta Lublina.

Ogólnodostępność

Ogólnodostępny - pas drogowy al. Solidarności

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja15 000 zł
2Ścieżka rowerowa215 000 zł
3Przejście ścieżki rowerowej na drugą stronę ul. B. Prusa110 000 zł
Łącznie: 340 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że jest już podpisana umowa z deweloperem na wykonanie tego chodnika.
Zmiana tytułu na: Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowego (…)