projekt nr O-33

O-33. LUBELSKI SPORT +


Lokalizacja

Projekt Realizowany będzie na terenie miasta Lublin

Skrócony opis

Projekt „LUBELSKI SPORT +” to projekt dający wsparcie i rozwój dla 4 dyscyplin sportowych na terenie Lublina. Wsparcie będzie kierowane na rozwój i promocję Futsalu, Futbolu Amerykańskiego, Speed-ball oraz Piłki Nożnej Sześcioosobowej.

Projekt będzie służył aktywizacji sportowej i edukacyjnej mieszkańców miasta Lublin w ramach powyższych dyscyplin. Projekt zakłada ogólnodostępność w wymiarze edukacyjnym, szkoleniowym, promocyjnym i współzawodnictwa dla mieszkańców miasta Lublin

W ramach realizacji projektu każda z dyscyplin zostanie objęta programem aktywizacji, rozwoju i wsparcia w czterech filarach:

I Filar: Promocja i  informacja o tej dyscyplinie  
II Filar: Rozgrywki dla mieszkańców - współzawodnictwo
III Filar: Wsparcie dla klubów
IV Filar: Szkolenie i kształcenie

Wszystkie działania będą ogólnodostępne dla mieszkańców miasta.

Opis projektu

W ramach I filaru każda dyscyplina objęta będzie programem promocji. Elementy promocji: Plakaty, ulotki, gadżety, strona www, strony społecznościowe, transmisje live z wydarzeń w ramach projektu, bilboardy informacyjne, konferencje prasowe, banery, roll-upy, pokazowe zajęcia,inne
Futsal
II Filar: Rozgrywki dla mieszkańców - współzawodnictwo
W ramach tego filaru zorganizowany będzie 1 turniej dla drużyn amatorskich (max.16) złożonych z zawodników amatorów zamieszkujących miasto Lublin lub sfinansowanie uczestnictwa w utworzonych już rozgrywkach dla utworzonych istniejących drużyn (max.3). Dodatkowo zorganizowany zostanie turniej o puchar Lublina w Futsalu do którego zaproszone będą drużyny amatorskie i profesjonalne (max 8 drużyn).
III Filar: Wsparcie dla klubów
W obszarze tego filaru wsparte zostaną istniejące w naszym mieście kluby Futsalowe, które występują w 1 i 2 Lidze Polskiej Futsalu. Wsparcie będzie skierowane na elementy szkolenia i działalności klubów futsalowych oraz wsparcie  Akademii Futsalu tj. szkolenia grup młodzieżowych w tej dziedzinie.
IV Filar: Szkolenie
Zostanie przeprowadzony cykl  2 szkoleń  dla mieszkańców miasta zawierających tematy dotyczące  dyscypliny tj. specyfiki futsalu, zasad gry, przygotowanie merytoryczne trenerów, organizacja przedsięwzięć futsalowych, integracja środowiska futsalowego. Wsparcie trenerów.
Futbol Amerykański
II: Organizacja Otwartego Bezpłatnego Turnieju Futbolu Amerykańskiego dla drużyn 7 osobowych w trzech grupach wiekowych:
- Minis - 9-14 lat;- Juniorzy - 14-18 lat;- Seniorzy - od 18 lat; (1 turniej, max 8 drużyn w każdej kat)
Turniej ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom zasady futbolu amerykańskiego oraz umożliwić udział w meczu futbolu flagowego (bezkontaktowa forma futbolu amerykańskiego). Turniej będzie miał charakter otwarty i ogólnomiejski.
III: W ramach bezpośredniego wsparcia dla Klubów zostanie zakupiony nowy sprzęt treningowy pozwalający zwiększyć jakość i bezpieczeństwo treningów, oraz dofinansowanie działalności klubów w zakresie udziału w rozgrywkach ogólnopolskich.
IV: Filar ten składa się z dwóch elementów, które mają na celu poprawę jakości organizacji procesu szkoleniowego  oraz popularyzację futbolu w Lublinie.
Pierwszy element - szkolenie trenerów i zawodników:
- udział tr. w max 2 szkoleniach w celu zwiększenia poziomu wiedzy i kompetencji trenerskich na temat nowych metod prowadzenia treningów, sportowej organizacji drużyny.- organizacja szkolenia dla zawodników w formie tzw. “Camp`u” łączącego elementy teorii i praktyczne ćwiczenia w celu przekazania nowych doświadczeń i ich praktycznego sprawdzenia. Drugi element ma na celu promować futbol amerykański poprzez organizacje 4 rund praktycznych szkoleń (otwartych treningów) dla mieszkańców miasta (maks. 25 osób/runda) 1 runda będzie składać się z 4 dwugodzinnych treningów. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa szkoleń ich ucz. zapoznają się z futbolem flagowym - bezkontaktową odmianą futbolu amerykańskiego.
Sped-Ball
II: Zorganizowany będzie 1 turniej dla dzieci i młodzieży zamieszkujących miast Lublin w dwóch kategoriach wiekowych: U-14, i U-18. Turniej będzie zorganizowany na terenie miasta.
III: W tym obszarze zakupiony zostanie nowy sprzęt treningowy – zestawy do gry, maty, wózki transportowe, nowe stroje sportowe oraz dofinansowanie wyjazdów na Cykl Pucharu Federacji dla zawodników Speed-ball
Dalsza część opisu projektu znajduje się w załącznikach Opis szczegółowy/opis finansowy projektu LS+

Ogólnodostępność

Projekt będzie otwarty i ogólnodostępny dla mieszkańców Lublina. Każdy mieszkaniec będzie mógł zapisać się do udziału w zajęciach, współzawodnictwie czy innych wydarzeniach w ramach projektu. Zachęcane do udziału będą osoby niepełnosprawne. Zajęcia prowadzone będą w miejscach ogólnodostępnych na terenie miasta Lublin. Projekt zakłada informacje dla i do mieszkańców za pomocą mediów, internetu czy bilbordów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Realizacjadziałań w ramach I Filaru projektu dla 4 dyscyplin 51 200 zł
2Realizacja działan w ramach II Filaru dla 4 dyscyplin 43 000 zł
3Realizacja działań w ramach III Filaru dla 4 dyscyplin 66 300 zł
4Realizacja działań w ramach IV Filaru dla 4 dyscyplin 39 500 zł
Łącznie: 200 000 zł

Ocena pozytywna