projekt nr D-4

D-4. Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie nowych na osiedlu Bronowice.


Lokalizacja

Koordynaty punktu
Układ
WGS 84
Szerokość geograficzna
N51° 13´ 56.78214"
Długość geograficzna
E22° 35´ 23.11462"
Działki:
13/9 13/19 13/17

Skrócony opis

Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz stworzenie nowych w obrębie ulicy Puchacza i Dr.Męczenników Majdanka 26 i 24 . Z racji małej dostępności oraz wielkich trudności w znalezieniu ogólnodostępnych miejsc parkingowych, mieszkańcy mają ogromny problem z zaparkowaniem. W ostatnich latach liczba samochodów będących w posiadaniu mieszkańców wyraźnie wzrosła. Wychodząc na przeciw istniejącym problemom najlepszym a zarazem najkorzystniejszym rozwiązaniem jest remont starych oraz rozbudowa większej liczby miejsc postojowych. Dzięki czemu znacznie ulegnie poprawie komfort oraz bezpieczeństwo przejazdu (min. dla służb ratunkowych). Dzięki nowej inwestycji zostanie znacznie zwiększona atrakcyjność osiedla Bronowice oraz zwiększy się zainteresowanie kupnem mieszkań. Lokalizacja osiedla jest korzystna ze względu na bardzo dobre połączenie z całym miastem jak i dostępnością różnych udogodnień tj. sklepy, targ, szkoły, przychodnie zdrowotne, apteki.

Opis projektu

Projekt dotyczy zwiększenia miejsc postojowych oraz remont starych przy  ul. Puchacza blok nr 11 i 15 oraz Męczenników Majdanka 26. Na bloki  przypada 15 miejsc parkingowych a mieszkań jest około 80. Z racji tego, mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować auta. W ostatnich latach liczna samochodów będących w posiadaniu mieszkańców osiedla znacznie wzrosła. Skutkiem czego jest parkowanie samochodów w takich miejscach, które uniemożliwiają bezpieczny przejazd min. służbom ratunkowym oraz dojazd z zapotrzebowaniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Projekt ma na celu stworzenie nowych miejsc parkingowych w obrębie bloku ul. Puchacza 11 i 15 oraz modernizacja starych miejsc przy ul.Droga Męczenników Majdanka 26.Wariant drugi  przewiduje miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Puchacza (od ul.Lotniczej do ul.Krańcowej-blok Krańcowa 106). Nowe miejsca były by prostopadle do ulicy-prawa strona.
Istniejące dotychczas dzikie miejsca postojowe potrzebują remontu ( ułożenie kostki ze względu na głębokie nierówności oraz braku pokrycia ich nawierzchni). Zgodnie z warunkami zabudowy na działkach pozostawione zostanie minimum 50% zieleni biologicznie czynnej jak również zasadzone zostaną drzewa iglaste oraz krzewy. Dzięki inwestycji zostanie znacznie zwiększona atrakcyjność osiedla Bronowice.

Ogólnodostępność

W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na nowe miejsca parkingowe będą one ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników a przede wszystkim dla samych mieszkańców zamieszkałych bloków.  Nowe miejsca parkingowe będą dostępne przez 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu bez żadnych ograniczeń. Użytkownik parkując pojazd w wolnym miejscu parkingowym  jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i ustawienia pojazdu tak, by nie utrudniał przejazdu innym użytkownikom. W pobliżu znajduję się jedno z lepszych targowisk w mieście. Dla  wszystkich robiących zakupy będzie duże udogodnienie w okolicy jeżeli pojawią się nowe miejsca parkingowe.  Tym samym będzie można uniknąć takich sytuacji jak zaparkowanie auta na chodniku i płacenie mandatów. Ta okolica potrzebuję właśnie takiego zagospodarowania aby można było spokojnie zaparkować auto, zrobić zakupy  a tym samym nie zastawić komuś przejazdu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)40 000 zł
2Budowa nowych miejsc parkingowych ul.Puchacza285 000 zł
3Remont istniejących miejsc-ułożenie lub wysypanie kamienia ul.Puchacza oraz Męczenników Majdanka 2615 000 zł
4Zagospodarowanie (drzewka krzewy kwiatki) posadzenie roślinności6 000 zł
5Oznakowanie miejsc postojowych4 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna