projekt nr O-31

O-31. Inwestycje na Felinie i w okolicy


Lokalizacja

87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 24/4, 23/3, 26/6, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1, 36/5, 39/5, 41/4, 45/2, 48/3, 51/13, 52/14, 54/9, 61/1, 62/2- Obręb Dziesiąta Wieś, Arkusz 5
Działka nr 1, Arkusz 7, Obręb jak wyżej.


6/1, 7/2, 8/2, 9/2 10/2, 11/1, 12/2, 13/3, 74, 13/1, 14, 15, 16, 40/7, 46/8, 47/8, 51/16, 54/4, 55/4, 57/3, 61/1, 62/2, 67/9, 68/9, 69/8, 70/8, 70/18, 1/5;
Arkusze 5 i 6, obręb bez zmian.


Skrócony opis

Wykonanie i projekt brakujących ciągów pieszych na terenie Felina, wykonanie placu zabaw i wybiegu dla psów, nasadzeń wzdłuż ruchliwej ul. J. Franczaka "Lalka" i ul. K.Bony , dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J. Franczaka "Lalka", nowe przejście dla pieszych wraz z fragmentem chodnika przy ul. J. Franczaka "Lalka" 43, wykonanie dodatkowych kamer monitoringu, poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Jagiełły.

Opis projektu

Realizacja projektu do wysokości środków - priorytetowe wykonanie chodników i ścieżki rowerowej oraz wykonanie małej architektury (w tym wybiegu dla psów i placu zabaw), następnie pozostałe.

- Wykonanie dodatkowych kamer monitoringu przy proponowanych lokalizacjach: ul. Z. Augusta 7, K. Jagiellończyka 7, Z. Augusta 24,
- Projekt i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J. Franczaka "Lalka" od skrzyżowania z ul. Doświadczalną do ul. K. Jagiellończyka, oraz do ul. Królowej Bony (do wysokości posiadanych środków)
- Elementy małej architektury (m.in plac zabaw, wybieg dla psów) na terenie w okolicach szkoły

Ogólnodostępność

Tereny publiczne, ogólnodostępne. Brak barier architektonicznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa75 000 zł
2Wykonanie chodników (częściowo z infrastrukturą podziemną), ścieżki rowerowej, montaż i zakup kamer monitoringu- do wyczerpania środków1 425 000 zł
Łącznie: 1 500 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem okrojenia zakresu projektu. Możliwe do wykonania są:
- elementy małej architektury tj.plac zabaw, wybieg dla psów i inne elementy objęte projektem (teren poniżej kościoła w kierunku szkoły) , którego koszt realizacji jest wyceniony na 1 060 432 zł.,
- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. J.Franczaka do wysokości środków,
- w projekcie zaproponowano 7 lokalizacji kamer, z czego warunki spełniają jedynie 3: Zygmunta Augusta 7 - budynek Gminy Lublin; Jagiellończyka 7 - TBS Nowy Dom; Zygmunta Augusta 24 - TBS Nowy Dom. Natomiast adresy: Wł. Jagieły 2, 12, 20, oraz Królowej Jadwigi 11 to teren SM FELIN