projekt nr D-62

D-62. Park Centralny na Felinie - etap II


Lokalizacja

87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 24/4, 23/3, 26/6, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1, 36/5, 39/5, 41/4, 45/2, 48/3, 51/13, 52/14, 54/9.
Obręb: Dziesiąta Wieś, Arkusz: 5.

Skrócony opis

Budowa  i oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego od furtki szkoły do ul. Władysława Jagięłły, a następnie od działki 45/2 do ul. Zygmunta Augusta.

Opis projektu

Budowa  ciągu pieszo - rowerowego od furtki szkoły do ul. Władysława Jagięłły, a następnie od działki 45/2 do ul. Zygmunta Augusta.
Oświetlenie ciągu pieszo rowerowego od ul. Władysława Jagięłły do ul. Zygmunta Augusta.

Ogólnodostępność

Projekt ogólnodostępny. Brak barier architektonicznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa chodników, zakup i montaż małej architektury, nasadzenia, utworzenie wybiegu zgodnie z opisem- do wysokości środków332 500 zł
2Dokumentacja projektowa17 500 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - w założonej kwocie możliwa jest realizacja ciągu pieszo-rowerowego od furtki szkoły do ul. Wł. Jagiełły i od działki nr45/2 do ul. Z. Augusta oraz oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od Wł. Jagiełły do Z. Augusta