projekt nr D-61

D-61. Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach


Lokalizacja

Gospodarcza 14-16: Działka: 34/93; Arkusz: 10; Obręb: 37
Własność: Gmina Lublin

Skrócony opis

Poprawa infrastruktury drogowej bocznej ulicy Gospodarczej, pomiędzy budynkami nr 14, a 16.
Projekt zakłada poszerzenie jezdni od wjazdu po stronie prawej (przy bloku nr 16), aż do końca bloku nr 14 po stronie lewej kosztem likwidacji nieużywanego chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej (bez konieczności wycinki drzew).

Opis projektu

Projekt zakłada poszerzenie jezdni od wjazdu po stronie prawej (przy bloku nr 16), aż do końca bloku nr 14 po stronie lewej kosztem likwidacji nieużywanego chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej (bez konieczności wycinki drzew).

W dzielnicy Tatary boczne ulice Gospodarczej nie były remontowane od początku ich powstania. Są zdewastowane, nierówne, z licznymi koleinami i dziurami. Po deszczu na ulicach tworzą się ogromne kałuże. Poza tym chodnik przy bloku nr 16 jest miejscem, w którym parkują auta, nie jest używany przez pieszych od wielu lat. Parkujące samochody znacznie utrudniają wjazd służbom pogotowia, straży pożarnej oraz utrudniają odbiór odpadów komunalnych.

Poprawa infrastruktury drogowej uporządkuje przestrzeń pomiędzy budynkami nr 14 i 16, ułatwi dostęp służbom miejskim i zapewni komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom.

Ogólnodostępność

Projekt spełnia kryterium ogólnodostępności. Poprawa infrastruktury drogowej wpłynie na bezpieczeństwo I komfort osób z niepełnosprawnością. Inwestycja zapewni miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, natomiast utwardzone, równe podłoże – bezpieczny dostęp do zaparkowanego auta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja50 000 zł
2Realizacja inwestycji 300 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna.