projekt nr O-30

O-30. Łączymy pokolenia: Integracyjna strefa aktywności Tatary-Hajdów-Zadębie.


Lokalizacja

Ulica Gospodarcza 5: Działka: 40/3; Arkusz: 9; Obręb: 37
Własność: Gmina Lublin

Ulica Jana Kasprowicza 112: Działka 13/5, Obręb 38, własność: Gmina Lublin

Skrócony opis

Projekt dotyczy 2 zadań ulokowanych w sąsiednich dzielnicach i zakłada:
    1.  Budowę 10-elementowej ogólnodostępnej i nieodpłatnej siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 48 na ul. Jana Kasprowicza w dzielnicy Hajdów-Zadębie.
    2. Rozbudowę obecnego placu zabaw z podziałem na ogólnodostępne 3 strefy: I – dla małych dzieci (0-6), II – dla dzieci starszych (od 6 lat wzwyż) oraz III strefy-siłowni wraz z ogrodzeniem placu wraz z aranżacją miejsc siedzących dla opiekunów oraz monitoringiem.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację dwóch inwestycji:
-Pierwsza zakłada budowę ogólnodostępnej siłowni plenerowej z montażem 10 urządzeń do ćwiczeń, w tym dostosowanych do osób z niepełnosprawnością tj. Biegacz, prasa nożna, wahadło, twister, ławka, rowerek, orbitrek, wioślarz, prasa ręczna/wyciąg górny itp.) wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 48 na ul. Jana Kasprowicza w dzielnicy Hajdów-Zadębie. Inwestycja polega na zakupie, zamontowaniu i uruchomieniu ogólnodostępnej, nieodpłatnej siłowni oraz wykonanie ogrodzenia umożliwiającego swobodny dostęp od strony ul. Jana Kasprowicza i od strony terenu szkoły. Ogólnodostępność projektu polega na swobodnym i nieodpłatnym korzystaniu z przyrządów do ćwiczeń przez młodzież szkolną i mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnością, Zrealizowany ma być poprzez wyodrębnienie siłowni z terenu szkoły i wyposażeniu ogrodzenia w 2 furty wejściowe od strony szkoły i od strony chodnika przy ul. Jana Kasprowicza (każdy może w dowolnej chwili z niej korzystać całkowicie za darmo).

-Druga dotyczy dzielnicy Tatary, placu przy ul. Gospodarcza 5 i obejmuje rozbudowę obecnego placu zabaw z podziałem na 3 strefy: I – dla małych dzieci (0-6; np. stoliki betonowe ogrodzone wykładziną, bujaczki, piaskownica kryta, huśtawki, w tym huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnością), II – dla dzieci starszych (od 6 lat wzwyż, np. zjeżdżalnia linowa, statek typu Buglo, akrobat linowy 6 m, piłkarzyki betonowe, stół do ping-ponga, huśtawka duża, zjeżdżalnia typu Buglo w domk itp.) oraz III strefy-siłowni wraz z ogrodzeniem placu oraz monitoringiem (w tym celu konieczne jest wykonanie przyłącza energetycznego wraz z instalacją monitorującą plac). Projekt zakłada również aranżację miejsc siedzących dla opiekunów oraz utworzenie infrastruktury pieszej, ogólnodostępnej i bezpiecznej dla wszystkich mieszkańców, w tym niepełnosprawnych.

W dzielnicy Hajdów-Zadębie brak ogólnodostępnych miejsc do rekreacji na świeżym powietrzu. Mieszkańcy tej dzielnicy od lat zabiegają o siłownię, dlatego projekt ma głębokie uzasadnienie, zwłaszcza, że spełnia kryteria ogólnodostępności.
Natomiast odnośnie placu przy ulicy Gospodarczej 5, to istniejący jest mały z ubogą ilością urządzeń do zabaw dla dzieci. Z uwagi na to, iż w dzielnicy Tatary zamieszkuje coraz więcej młodych rodzin z dziećmi, wspomniany plac cieszy się ogromną popularnością, niewspółmiernie do jego obecnej przestrzeni. W związku z tym istnieje potrzeba rozbudowy placu, o co od kilku lat wnoszą mieszkańcy. Dodatkowo na Tatarach nie ma wielu placów zabaw, więc modernizacja istniejącego jest zasadna.
Plac zabaw jest położony na terenie skweru zielonego, stanowiącego niejako oazę zieleni i oddechu dla znacznej części mieszkańców Tatar – można tam spacerować, jeździć na rowerze, odpoczywać. Jest to bardzo dobre miejsce na letnie piknikowanie, jak również na tym terenie organizowane są przez Radę Dzielnicy Tatary coroczne Festyny dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Ogólnodostępność

Ogólnodostępność projektu polega na swobodnym i nieodpłatnym korzystaniu z placu zabaw oraz z przyrządów do ćwiczeń na siłowniach przez młodzież szkolną i mieszkańców, w tym seniorów i  osób/ dzieci z niepełnosprawnością.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja dla 2 projektów100 000 zł
2Realizacja inwestycji 1 250 000 zł
3Realizacja inwestycji 2850 000 zł
Łącznie: 1 200 000 zł

Ocena pozytywna