Co nowego w Budżecie Obywatelskim (VII edycja na 2021 rok)

To już VII edycja Budżetu Obywatelskiego. Czekamy na nowe pomysły, które mają szansę na realizację w 2021 roku. Mieszkańcy i mieszkanki mają czas na ich złożenie do 6 lipca. Od tego roku wprowadzonych zostanie kilka zmian. Dotyczy to podziału kwot dla projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych. Duży nacisk postawiono także na ogólnodostępność. Bez zmian pozostaje kwota do rozdysponowania - 12 150 000 zł.

Projekty można składać za pośrednictwem formularza internetowego lub tradycyjnie, wrzucając wypełniony formularz w specjalną skrzynkę w Biurze Obsługi Mieszkańca. Pobierz formularz tutaj. Ze względu na sytuację pandemii szczególnie polecamy formularz elektroniczny. Pamiętajmy, aby dołączyć listę osób co najmniej 2 osób popierających go (w tym autora/ki). W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma.


Dzielnicowe i ogólnomiejskie

Podobnie jak w roku ubiegłym, swoje pomysły możemy zgłaszać w 2 kategoriach: dzielnicowych i ogólnomiejskich. Podniesione natomiast zostały kwoty poszczególnych projektów.

 1. Dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 350 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu.
 2. Ogólnomiejskie - dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielimy na:
  1. nieinwestycyjne – tzw „miękkie” - nie przewidują realizacji inwestycji, czyli może dotyczyć np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Jego wartość nie może przekroczyć 200 000 zł.
   • nie ma charakteru inwestycyjnego
   • jego wartość nie przekracza 200 tys. złotych.
  2. inwestycyjne, tzw „twarde" – są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Muszą spełniać łącznie poniższe warunki:
   • jest on realizowany na obszarze przynajmniej dwóch dzielnic Miasta Lublin,
   • jego maksymalna wartość wynosi 1,5 mln,
   • ma charakter wyłącznie inwestycyjny,
   • może obejmować maksymalnie 2 zadania inwestycyjne (zadanie inwestycyjne to najkrócej mówiąc przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont 2 sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont 2 ulic w różnych lokalizacjach, to już 2 odrębne zadania.

O co chodzi z ogólnodostępnością?

Ogólnodostępność to w skrócie umożliwienie ogółowi mieszkańców i mieszkanek Lublina korzystanie z projektu BO.

 1. Po pierwsze to możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach BO. Jeżeli planujemy np. zajęcia sportowe, to muszą one być bezpłatne, a zasady uczestnictwa w nich przejrzyste.
 2. Po drugie dostęp do obiektu. I tak np. jeżeli chcemy zlokalizować nasz projekt w szkole (z założenia ogrodzonej, zamykanej), do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie zarządcy obiektu (w tym przypadku dyrektora szkoły) o sposobie i zasadach jego planowanego udostępniania ogółowi mieszkańców.
 3. Po trzecie to dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Ustawa zobowiązuje budżet obywatelski do uwzględnienia zasad uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 i 2473). I tak np. jeśli planujemy plac zabaw, należy umieścić na nim urządzenia, z których korzystać mogą także dzieci np. z niepełnosprawnością ruchową.

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku?

Linki będą dostępne w dniu spotkania.