Witamy w systemie głosowania! 

Zasady głosowania:

 • Wyboru projektów dokonują w głosowaniu mieszkańcy i mieszkanki Miasta figurujący na liście osób uprawnionych do głosowania.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec Lublina może poprzeć w głosowaniu: maksymalnie 2 projekty dzielnicowe i maksymalnie 2 projekty ogólnomiejskie.
 • Wszystkie projekty musisz wybrać w trakcie jednego głosowania! Jeżeli zakończysz głosowanie powrót do platformy i oddanie głosu będzie już niemożliwe.
 • Każdy mieszkaniec i mieszkanka może głosować tylko raz- papierowo lub elektronicznie!
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko oraz 4 ostatnie cyfry numeru PESEL, lub 4 ostatnie cyfry z innego dokumentu tożsamości a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole .
 • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie 5 głosów.
 • Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk "Rozpocznij głosowanie”.
Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór projektów

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz przynajmniej jeden projekt ogólnomiejski (Kolejność nie ma znaczenia)

Wybrałeś 1 z 2 projektów

Wybrałeś:
Wybrałeś:

Wybierz przynajmniej jeden projekt dzielnicowy (Kolejność nie ma znaczenia)

Wybrałeś 1 z 2 projektów

Wybrałeś:
Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin,
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych,
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lublinie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości dopisania się do listy osób głosujących na projekty budżetu obywatelskiego Miasta Lublin.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
O-1
AKTYWNY LUBLIN
Projekt Aktywny Lublin będzie kontynuacją i rozwinięciem ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie. Będzie skierowany do mieszkańców Lublina, którzy zechcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się od lutego do listopada 2021 roku. Zaplanowane jest zorganizowanie minimum 800 jednostek treningowych, po 45 minut każda. Przewidziane dyscypliny będą skierowane do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć realizowanych z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, przez zajęcia zumby, fitnessu, treningu funkcjonalnego, aqua aerobiku dla osób dorosłych, do gimnastyki dla osób starszych.
200 000 zł
O-2
Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt
Projekt ma na celu finansowanie promocji adopcji zwierząt ze schronisk i zabiegów sterylizacji, kastracji oraz czipowania psów i kotów właścicielskich a także sterylizacji kotów wolno bytujących z terenu miasta oraz zorganizowanie festynu-pikniku w dzielnicy Hajdów-Zadębie połączonego z promocją adopcji zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Lublinie i sfinansowanie działań promocyjnych dotyczących adopcji zwierząt. Zabiegi sterylizacji to najlepsza i najskuteczniejsza forma zapobiegania nadpopulacji tych zwierząt a co za tym idzie- ich bezdomności. Czipowanie jest najskuteczniejszym sposobem szybkiego powrotu zaginionego czworonoga do właściciela.
200 000 zł
O-3
Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian
Obszar Zalewu Zemborzyckiego od wielu lat jest zaniedbany. Zmieńmy to! Głosując na projekt popierasz szereg zmian, które będą wstępem by ponownie uczynić tą przestrzeń atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną. Głosując na ten projekt popierasz remont ok. 1000m alejek: na Marinie i przy dojściu nad Zalew z pętli na Żeglarskiej. Projekt jest owocem rozmów z mieszkańcami Lublina, MOSIRem i podmiotami gospodarczymi działającymi nad Zalewem i kontynuacją cieszących się dużym powodzeniem projektów dot. poprawy warunków nad Zalewem z ostatnich lat. 3. Montaż trzech map rowerowych na trasie rowerowej wzdłuż Bystrzycy
1 500 000 zł
O-5
Amatorskie Ligi Lublin
Projekt Amatorskie Ligi Lublin będzie kontynuacją i rozwinięciem zadania z ubiegłych lat. Jest on skierowany do mieszkańców Miasta Lublin. Turnieje w ramach projektu będą odbywały się od lutego do grudnia 2021 roku. Projekt zakłada, że podczas tego okresu zostanie zorganizowane minimum czterysta spotkań o stawkę. Dyscypliny w których rywalizować będą zawodnicy są skierowane do osób w każdym przedziale wiekowym, począwszy od rozgrywek realizowanych z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, przez turnieje dla osób dorosłych. Rywalizacja w ramach Amatorskich Lig Lublina odbywać się będzie na obiektach sportowych, które znajdują się na terenie miasta Lublin.
200 000 zł
O-7
Samodzielny SENIOR
Poprawa jakości życia osób w wieku powyżej 60 lat poprzez zwiększenie aktywności fizycznej. Poprawa samodzielności w codzienny funkcjonowaniu poprzez treningi CrossFitu oraz współdziałania w grupie.
7 500 zł
O-8
Silna i waleczna - kurs samoobrony dla kobiet
W państwie w którym kobiety są traktowane przedmiotowo musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dlatego też stworzyłyśmy projekt, którego inicjatywą jest stworzenie bezpłatnego kursu albo lekcji samoobrony,organizowanego na terenie Lublina. Każda z nas ma prawo czuć się bezpiecznie. Nasze hasło to silna i waleczna! Każda z nas może być taka. Nasz projekt ma za zadanie wspierać kobiety w ich sile i niezależności.
13 200 zł
O-11
REMONT ULIC OSIEDLA BŁONIE I ULICY KONSTANTYNÓW
REMONT - ULIC: HUSARSKIEJ , HERBOWEJ ORAZ KONSTANTYNÓW. WYKONANIE TRZECH MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OGRODZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 I BUDOWA FRAGMENTU UL.RYCERSKIEJ OD ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI DO CIĄGU PIESZEGO, BIEGNĄCEGO PROSTOPADLE DO UL. RYCERSKIEJ.
1 181 020 zł
O-12
Aktywne Pokolenie
Obserwując bardzo duże zainteresowanie i coroczną liczną mobilizację młodych mieszkańców miasta Lublin zgłaszam projekt Aktywne Pokolenie. Zakłada on realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w Lublinie przez okres przynajmniej 25 tygodni w minimum 7. dyscyplinach. Będą to regularne treningi - 2 razy w tygodniu po 1,5h w miesiącach luty-czerwiec i wrzesień-grudzień. Pandemia koronawirusa (COVID-19) pokazała, że młodzież zamieszkująca miasto Lublin potrzebuje aktywności i domaga się organizacji dodatkowych bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Projekt Aktywne Pokolenie wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i będzie dobrą wizytówką dla miasta Lublin, który im to umożliwia i wspiera w rozwoju osobistym.
200 000 zł
O-13
Okolice szpitala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Kraśnicka 100 - nowe darmowe parkingi, remont chodnika i drogi oraz LSM - remonty chodników.
Koronawirus na kilka miesięcy wstrzymał planowe przyjęcia chorych do szpitali i przychodni specjalistycznych. Projekt zakłada poprawienie infrastruktury parkingowej w okolicy szpitala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w celu zwiększenia przepustowości przyjmowanych pacjentów. Droga i chodniki w tej okolicy są silnie wyeksploatowane co utrudnia poruszanie się starszym i schorowanym osobom, projekt zakłada ich remont. Z racji silnego deficytu miejsc parkingowych ulica Konstantynów często jest zastawiana przez samochody dla których brakuje miejsca na okolicznych parkingach, dodatkowe około 34 miejsca powinny poprawić sytuację. Z nowych parkingów będą mogli również korzystać studenci KUL, którego obiekty znajdują się przy tej ulicy. Projekt zakłada również remont chodników na osiedlach LSM czyli dzielnicy Rury na jednych z głównych i najsilniej zużytych arterii pieszych. W okolicach planowanych do remontu chodników znajdują się między innymi Przedszkole nr 33 czy Szkoły Podstawowa nr 29.
1 500 000 zł
O-15
Aktywny STUDENT
Podniesienie jakości życia poprzez zwiększenie sprawności fizycznej studentów w wyniku treningów crossfit . Ponadto, rozwój umiejętności współdziałania w grupie.
8 500 zł
O-16
Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy
Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny - Lublina. Projekt zakłada zakup i posadzenie drzew na terenie dzielnic Lublina.
1 382 000 zł
O-17
Aktywny UCZEŃ
Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Głównym celem projekty jest uczenie wzajemnego szacunku i współdziałania w grupie poprzez zabawę i trening. Skupiamy się na uczeniu prawidłowych wzorców ruchowych, wzorowej technice ćwiczeń, poprawnej postawy ciała. U dzieci i  młodzieży rozwijamy wszystkie cechy motoryczne, dzięki temu będą mogły cieszyć się zdrowiem i sprawnością fizyczną przez całe życie. Budujemy solidny fundament do uprawiania każdego sportu oraz przygotowujemy dzieci i  młodzież na nieznane i nieprzewidywalne sytuacje, które mogą ich spotkać w życiu.
12 000 zł
O-19
I. Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap). II. Remont ulicy Perłowej wraz z elementami zagospodarowania.
1. Projekt dotyczy wykonania remontu ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami jej zagospodarowania. Remont obejmie powierzchnię asfaltową ulicy i parkingów z wymianą krawężników oraz wymianę chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową. Ulice, parkingi są w złym stanie technicznym.Liczne nierówności stwarzają duże zagrożenie dla ich użytkowników. Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zarówno w zakresie poruszania się po ciągach jezdnych i pieszych jak również prawidłowego parkowania pojazdów. 2.Projekt dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej ul. Perłowej z przyległymi parkingami i chodnika. Ulica Perłowa przyległe parkingi, chodnik zostały wybudowane w 1990 r. są użytkowane od 30 lat i nie były przez ten czas remontowane.Obecny stan techniczny ulicy, parkingów, chodnika jest bardzo zły zagraża bezpieczeństwu ich użytkowników i wymaga pilnego remontu.
1 494 000 zł
O-20
Aktywni Młodzi
Projekt zakłada realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży uczącej się i studiującej mieszkającej w Lublinie. Zajęcia odbywać się będą w dwóch semestrach: letnim (15 tygodni) i zimowym (10 tygodni), co łącznie daje 25 tygodni zajęć. Projekt zawierać będzie minimum 7 dyscyplin = 14 jednostek treningowych w tygodniu (14 x 1,5h) w różnych dyscyplinach sportowych. Najistotniejszym elementem projektu jest promocja Miasta Lublin jako miejsca/środowiska atrakcyjnego i przyjaznego młodym mieszkańcom miasta. Zadanie stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej - poprzez zajęcia będą mogli sprawdzić siebie - swój poziom sportowy, a jednocześnie ciągle podnosić własną sprawność fizyczną i realizować własne pasje. Celem projektu jest także popularyzacji sportu jako bezpiecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja młodzieży uczącej się/studiującej mieszkającej w Lublinie.
200 000 zł
O-21
Hamakowo – miejska przestrzeń inspiracji
Hamakowo – miejska przestrzeń inspiracji to projekt zakładający zorganizowanie i animowanie w  Lublinie otwartej przestrzeni warsztatowej służącej mieszkańcom miasta w rozwoju osobistym i poszukiwaniu pasji. To przestrzeń rozmów, wymiany poglądów, poszukiwań i wspólnych działań na rzecz miasta i jego mieszkańców. Istotną częścią projektu jest aranżacja przyjaznej i pełnej ciepła przestrzeni, zachęcającej mieszkańców do relaksowania się, wspólnych spotkań i przebywania razem. Głównym elementem jej wystroju będą ogólnodostępne hamaki rozwieszone na jednym z terenów rekreacyjnych Lublina. W ramach Hamakowa prowadzone będą liczne warsztaty, spotkania i wydarzenia kulturalne, debaty obywatelskie, strefa animacji dla dzieci, biblioteka na świeżym powietrzu, joga, zajęcia z rozwoju osobistego oraz wydarzenia poświęcone integracji społecznej mieszkańców Lublina.
200 000 zł
O-22
Dziki zwierz - nie taki dziki
Występowanie dzikich zwierząt w mieście stanowi okazję do obserwacji fascynującego świata zwierząt, jednakże niektóre zwierzęta wywołują lęk i poczucie zagrożenia. W ramach projektu chcemy poprawić warunki życia jeży, owadów zapylających, ptaków, kotów wolno żyjących i nietoperzy oraz zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez zakup przenośnych odłowni na dziki oraz przeprowadzenie akcji ochrony płazów. Akcja edukacyjna ma wyjaśniać rolę zwierząt w środowisku i wskazać sposób postępowania w przypadku znalezienia rannego zwierzęcia. Nagłośnienia wymaga problem nieświadomego zanęcania niektórych gatunków zwierząt w wyniku zaniedbań porządkowych w altanach śmietnikowych, miejscach dokarmiania ptaków lub kotów wolno żyjących. Konieczne jest przeprowadzenie edukacji na temat zasad zachowania w przypadku spotkania zwierzęcia, procedury zgłaszania interwencji z udziałem zwierząt oraz zakup narzędzi, które posłużą do odławiania dzików, bytujących na terenie Lublina w pobliżu mieszkańców.
200 000 zł
O-25
Miejska Biblioteka Gier Planszowych i Fabularnych
Miejska Biblioteka Gier Planszowych i Fabularnych ma być otwartym i ogólnodostępnym miejscem dla mieszkanek i mieszkańców Lublina, w którym będzie można realizować swoje pasje związane z grami bez prądu. W Bibliotece będziemy realizować zajęcia z grami planszowymi, czyli np. pokazy, turnieje, warsztaty, prelekcje, a także sesje RPG w różne wydane w Polsce gry fabularne oraz larpy. Dzięki tym atrakcjom zapewnimy wiele godzin dobrej zabawy wszystkim gościom, którzy będą nas odwiedzać. Gry bez prądu są fantastyczną rozrywką dla każdego. Łączącą pokolenia, przełamują bariery, otwierają nas na innych. Pozwalają nam uczyć się nowych rzeczy, poznawać nowe osoby, doświadczać wielu wspaniałych i wyjątkowych chwil. Miejska Biblioteka Gier Planszowych i Fabularnych będzie otwarta 6 dni w tygodniu. Nasi goście będą mogli wypożyczyć na miejscu i zagrać w dostępne gry planszowe i fabularne, spędzić przyjemnie czas i odpocząć od trosk dnia codziennego.
100 000 zł
O-28
Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów m. Lublina
Projekt dotyczy kompleksowego zapobiegania bezdomności psów i kotów z terenu Lublina. Kastracja i sterylizacja to najskuteczniejsze i najbardziej humanitarne metody ograniczania populacji tych zwierząt, a czipowanie powoduje, ze zaginiony zwierzak natychmiast wraca do właściciela. Olbrzymie zainteresowanie podobnymi projektami w latach ubiegłych pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na podobne działania ze srony samorządu.
200 000 zł
O-29
Ćwicz, trenuj i graj - zajęcia sportowe dla dzieci
Projekt zakłada zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych zajęć sportowo – językowych na terenie Lublina, przeznaczonych dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lublin. Zajęcia zostaną podzielone na różne dyscypliny sportowe ( piłka nożna , gimnastyka i taniec). Zajęcia te będą prowadzone wewnątrz obiektów sportowych, na świeżym powietrzu oraz w salach. Projekt ma na celu stworzenie możliwości uprawiania sportu dla dzieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jak również propagowanie zdrowego trybu życia i popularyzację sportu jako jednej z bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
100 000 zł
O-30
Łączymy pokolenia: Integracyjna strefa aktywności Tatary-Hajdów-Zadębie.
Projekt dotyczy 2 zadań ulokowanych w sąsiednich dzielnicach i zakłada: 1. Budowę 10-elementowej ogólnodostępnej i nieodpłatnej siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 48 na ul. Jana Kasprowicza w dzielnicy Hajdów-Zadębie. 2. Rozbudowę obecnego placu zabaw z podziałem na ogólnodostępne 3 strefy: I – dla małych dzieci (0-6), II – dla dzieci starszych (od 6 lat wzwyż) oraz III strefy-siłowni wraz z ogrodzeniem placu wraz z aranżacją miejsc siedzących dla opiekunów oraz monitoringiem.
1 200 000 zł
O-31
Inwestycje na Felinie i w okolicy
Wykonanie i projekt brakujących ciągów pieszych na terenie Felina, wykonanie placu zabaw i wybiegu dla psów, nasadzeń wzdłuż ruchliwej ul. J. Franczaka "Lalka" i ul. K.Bony , dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J. Franczaka "Lalka", nowe przejście dla pieszych wraz z fragmentem chodnika przy ul. J. Franczaka "Lalka" 43, wykonanie dodatkowych kamer monitoringu, poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Jagiełły.
1 500 000 zł
O-32
Organizacja cyklu turniejów piłkarskich oraz pikniku dla mieszkańców Lublina jako imprez towarzyszących obchodom 100 lecia KS Lublinianka
W czerwcu 2021 roku Klub Sportowy Lublinianka będzie obchodził swoje 100 lecie powstania. KS Lublinianka trwale związany jest z miastem Lublinem i zapisał się w sposób szczególny w historii naszego miasta. Klub przez blisko 100-lat funkcjonowania wychował tysiące sportowców, reprezentantów Polski w różnych dyscyplinach, takich jak: piłka nożna, koszykówka, zapasy, podnoszenie ciężarów.... Każdy Lublinianin ma kogoś w rodzinie kto był związany z tym klubem w przeszłości lub obecnie. Z okazji okrągłej 100-ej rocznicy powstania klubu zorganizujemy obchody i proponujemy aby jako imprezy towarzyszące odbyły się w Lublinie festyn i turniej piłkarski.
200 000 zł
O-33
LUBELSKI SPORT +
Projekt „LUBELSKI SPORT +” to projekt dający wsparcie i rozwój dla 4 dyscyplin sportowych na terenie Lublina. Wsparcie będzie kierowane na rozwój i promocję Futsalu, Futbolu Amerykańskiego, Speed-ball oraz Piłki Nożnej Sześcioosobowej. Projekt będzie służył aktywizacji sportowej i edukacyjnej mieszkańców miasta Lublin w ramach powyższych dyscyplin. Projekt zakłada ogólnodostępność w wymiarze edukacyjnym, szkoleniowym, promocyjnym i współzawodnictwa dla mieszkańców miasta Lublin W ramach realizacji projektu każda z dyscyplin zostanie objęta programem aktywizacji, rozwoju i wsparcia w czterech filarach: I Filar: Promocja i  informacja o tej dyscyplinie II Filar: Rozgrywki dla mieszkańców - współzawodnictwo III Filar: Wsparcie dla klubów IV Filar: Szkolenie i kształcenie Wszystkie działania będą ogólnodostępne dla mieszkańców miasta.
200 000 zł
O-34
Goń komara czyli wygnajmy krwiopijców z naszego miasta!
Ciepłe zimy i coraz bardziej gorące lata sprawiają, że w mieście coraz trudniej przebywać na dworze. Jest tymbardziej niemiło, że komary tną jak szalone. Projekt zakłada przeprowadzenie akcji odkomarzania na popularnych terenach zielonych Lublina. Pogońmy wspólnie komarom kota!
200 000 zł
O-35
Naładuj się w miejskim USB
Coraz więcej codziennych spraw gromadzimy w telefonach. A one przez to szybko tracą energię. Stojąc na przystanku moglibyśmy podładować trochę baterię. Wyposażmy najpopularniejsze przystanki miejskie w ładowarki USB.
1 500 000 zł
O-38
Stop komarom! Witajcie jerzyki! Zakup i montaż 1000 budek dla jerzyków na terenie miasta Lublina.
Zakup i montaż 1000 budek dla jerzyków na terenie miasta Lublina. Budki będą przekazane zainteresowanym Radom Dzielnic, do których wystosowane zostanie pismo z prośbą o wskazanie zapotrzebowania i lokalizacji pod budki lęgowe.
67 000 zł
O-40
Warsztatownia, czyli raj dla majsterkowiczów
Warsztatownia to miejsce gdzie każdy mieszkaniec i mieszkanka Lublina mogą przyjść i pomajsterkować z użyciem znajdujących się na miejscu narzędzi oraz pod okiem doświadczonej kadry. Można tu naprawić urwany przewód od lampki, odnowić stare meble czy całkowicie od podstaw zrobić szafkę. Warsztatownia raz w tygodniu zorganizuje warsztaty tematyczne, związane z szeroką pojętą tematyką zrób to sam. Warsztatownia to też miejsce spotkań dla inicjatyw mieszkańców związanych z tematyką zrób to sam. Na koniec warsztatownia to też miejsce, gdzie chętni mieszkańcy mogą w trakcie dyżurów pomóc innym mieszkańcom.
200 000 zł
O-44
Centrum Aktywności Sportowej Bronowice - bezpłatne treningi piłkarskie.
Dostrzegając potencjał tkwiący w dzielnicy Bronowice oraz dzielnicach przyległych pragniemy realizować działania polegające na zwiększaniu dostępności społeczności lokalnej (w szczególności dzieci i młodzieży) do aktywnego uprawiania sportu. Organizacja szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej to aktywizacja najmłodszych, animacja i tworzenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w tej części miasta Lublina. Oprócz prowadzenia bezpłatnych zajęć stricte treningowych realizować będziemy formy szkolenia piłkarskiego w zakresie organizacji i koordynacji udziału uczestników zadania w meczach i turniejach towarzyskich. Projekt dedykowany będzie osobom indywidualnym, a także grupom skupionym w ramach lokalnych instytucji i placówek oświatowych.
90 000 zł
O-45
ZIELONY LUBLIN - pakiet działań zmierzających do poprawy jakości przyrody miejskiej
Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkanek i mieszkańców Lublina, którzy pragną żyć w zielonym mieście, w którym przyroda odgrywa ważną rolę. Projekt został wypracowany w drodze warsztatów. W trakcie ich trwania zostało zaproponowanych szereg rozwiązań z zakresu edukacji ekologicznej oraz akcji integracyjno-informacyjnych. Mieszkańcy dostaną możliwość odebrania bezpłatnie sadzonek roślin oraz stworzenia miejskiej pasieki. Dzięki takim działaniom zostanie podniesiona świadomość społeczna na temat roli zasobów naturalnych miasta. Projekt ma również przyczynić się do ochrony oraz rozwoju miejskiego ekosystemu. Zadanie składa się z kilkunastu modułów.
200 000 zł
O-46
Trybuny mobilne
Projekt dotyczy zakupu wraz z montażem trybun mobilnych o pojemności do 2200 siedzisk na obiektach sportowych Arena Lublin oraz boiskach nad Zalewem Zemborzyckim wraz z dostosowaniem prac infrastrukturalnych umożliwiających motaż wspomnianych trybun.
1 470 000 zł
O-47
REZERWAT DZIKICH DZIECI 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą.
Rezerwat Dzikich Dzieci 2021 to propozycja przygodowego placu zabaw w wakacje. Ma zapewnić dzieciom 7+ i młodszym przestrzeń i narzędzia do kreatywnej zabawy, która opiera się na trzech filarach: jest swobodnie wybrana, wewnętrznie motywowana i samodzielnie kierowana. Przeobrażenia jakim zostało poddane dzieciństwo spowodowały odcięcie dzieci od podstawowego narzędzia poznawania i kreowania świata, jakim jest zabawa. Na tym aspekcie warto skupić się w 2021. Kluczem do udanego przygodowego placu zabaw jest to, że dzieci same go tworzą, co sprawia, że repertuar możliwych aktywności staje się nieograniczony. Nad bezpieczeństwem dzieci ale przede wszystkim utrzymaniem zabawy w najczystszej postaci czuwają Strażnicy Zabawy-Playworkerzy. Rezerwat Dzikich Dzieci pozostaje nadal jedynym, bezkompromisowym, przygodowym placem zabaw w Polsce, o którego powstaniu decydują od 4 lat mieszkańcy w głosowaniu w BO. W 2018 i 2019 r zarejestrowaliśmy 10 tyś wejść dzieci przy średnim czasie pobytu 2h.
200 000 zł
O-48
Wakacje na hamaku - półkolonie letnie
Okres wakacyjny, w szczególności wakacje letnie to dla dzieci czas odpoczynku od obowiązków szkolnych, ale także okres nowych doświadczeń i emocji podczas podróży i wyjazdów na obozy czy kolonie. Rodzice dzieci spędzających wakacje w mieście często poszukują możliwości aktywnych oraz ciekawych form spędzania wolnego czasu. Taką propozycję mogą stanowić pięciodniowe półkolonie odbywające się stacjonarnie w Lublinie pod nazwą: "Wakacje na hamaku - półkolonie letnie". Projekt zakłada organizację bezpłatnych półkolonii przez cały okres wakacji 2021. Z 9 pięciodniowych turnusów skorzysta 540 dzieci. Uczestnicy półkolonii każdego dnia będą mieli okazję poznać coś nowego i spróbować swoich sił w różnych zajęciach: sportowych, plastycznych, artystycznych oraz wziąć udział w wycieczkach i grach terenowych. W ostatnim dniu turnusu (piątek) odbędzie się całodzienna, podsumowująca wycieczka, do której, po godzinie 15:00 będą mogli dołączyć rodzice, aby wspólnie z dziećmi aktywnie spędzić czas.
200 000 zł
O-49
Wakacje "Pod Klonem" - aktywne półkolonie
Projekt polega na zorganizowaniu półkolonii dla dzieci w wieku szkolnym w trakcie letnich wakacji. Zaplanowane są 4 turnusy po 5 dni (bez dni wolnych od pracy), podczas każdego turnusu skorzystać z wypoczynku będzie mogło ok. 90 dzieci. Celem projektu jest zorganizowanie wypoczynku dla dzieci pozostających w mieście podczas wakacji. Czas spędzony na półkoloniach będzie podzielony na zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz zajęcia edukacyjne, skąd tytuł projektu "Pod Klonem". Zajęcia dostosowane będą do wieku, zainteresowań oraz sprawności dzieci. W trakcie półkolonii dzieci będą korzystać z wyżywienia - 3 posiłki dziennie: drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Zaplanowane będą wycieczki edukacyjne (np. do Skansenu, na Stare Miasto), gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami. Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców Lublina, gdzie wiele dzieci większość wakacji spędza w mieście.
200 000 zł
O-50
LUBLIN PRZYJAZNY ZWIERZĘTOM
Celem projektu LUBLIN PRZYJAZNY ZWIERZĘTOM jest wzrost świadomości Lublinian na temat ich odpowiedzialności, praw i obowiązków wobec zwierząt właścicielskich, kotów wolno żyjących i gatunków nieudomowionych. Edukacja osób dorosłych, młodzieży i dzieci z zakresu dobrostanu zwierząt, bezpiecznych interakcji z nimi, form udzielania im pomocy, w tym ochrony prawnej, zapobiegania cierpieniu, da efekty bezpośrednie dla zwierząt i ludzi. Aby to osiągnąć, odbędą się szkolenia, happeningi, zajęcia edukacyjne z udziałem specjalistów w różnych dziedzinach. Zostanie przeprowadzona sterylizacja psów i kotów właścicielskich, znakowanie psów mikrochipami i adresatkami. Sterylizacji będą poddane koty wolno żyjące, a następnie zostaną przywrócone do środowiska naturalnego. U wszystkich sterylizowanych psów i kotów przed zabiegiem zostaną wykonane badania kliniczne, morfologia, biochemia, odpchlenie i odrobaczenie. Działania będą poprzedzone akcją informacyjną umożliwiając udział licznej grupy osób.
200 000 zł
O-54
Ławka do karmienia i przewijania dzieci.
Specjalna ławeczka z przewijakiem i zadaszeniem postawiona w miejscu publicznym zapewniłaby intymne miejsce do karmienia niemowlaków i przewijania małych dzieci.Mamy nie musiały by się "chować" aby nakarmić swoje pociechy gdyż miały by do tego specjalne miejsce przeznaczone tylko dla nich.Lokalizacja takich ławek w pobliżu placów zabaw byłaby dużym ułatwieniem dla rodziców z małymi pociechami.
50 000 zł
D-1
Bezpieczna Ulica – budowa chodnika do przystanku MPK
 Kośminek
Projekt zakłada budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Franczaka Lalka - komfort i bezpieczeństwo w drodze do przystanku MPK.
180 000 zł
D-2
Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej
 Węglin Północny
Projekt ma na celu dokończenie oświetlenia ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej na os. Lipniak w dzielnicy Węglin Północny. Zakres projektu obejmuje montaż latarni ulicznych w całym pasie drogowym ulicy Tadeusza Krwawicza od skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego, jako kontynuacja odcinka wykonanego w ramach wcześniejszych edycji BO, a także na nieoświetlonym odcinku ulicy Lazurowej pomiędzy skrzyżowaniami tej ulicy z ulicami Tadeusza Krwawicza/Witolda Klepackiego oraz Stanisława Piątkowskiego. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Lipniak, którzy od wielu lat wyczekują realizacji docelowego układu drogowego na swoim osiedlu, a poniższy projekt stanowi spełnienie części tych oczekiwań. Oświetlenie wspomnianych ulic będzie również oddziaływało na mieszkańców ulic sąsiadujących tworząc dodatkowo bezpieczne miejsce całorocznych spacerów, czy też aktywności sportowych (jazdy na rowerze, joggingu).
350 000 zł
D-3
Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida
 Szerokie
W ramach projektu przewidziany jest montaż latarni ulicznych na nieurządzonych drogach dzielnicy Szerokie - ulicy Światowida wraz sięgaczami, który zostanie poprzedzony opracowaniem koncepcji drogowej ulicy Światowida. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wspomnianej ulicy, a dodatkowo stanowi uzupełnienie istniejącej i planowanej do realizacji infrastruktury drogowo-oświetleniowej w dzielnicy.
350 000 zł
D-4
Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie nowych na osiedlu Bronowice.
 Bronowice
Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz stworzenie nowych w obrębie ulicy Puchacza i Dr.Męczenników Majdanka 26 i 24 . Z racji małej dostępności oraz wielkich trudności w znalezieniu ogólnodostępnych miejsc parkingowych, mieszkańcy mają ogromny problem z zaparkowaniem. W ostatnich latach liczba samochodów będących w posiadaniu mieszkańców wyraźnie wzrosła. Wychodząc na przeciw istniejącym problemom najlepszym a zarazem najkorzystniejszym rozwiązaniem jest remont starych oraz rozbudowa większej liczby miejsc postojowych. Dzięki czemu znacznie ulegnie poprawie komfort oraz bezpieczeństwo przejazdu (min. dla służb ratunkowych). Dzięki nowej inwestycji zostanie znacznie zwiększona atrakcyjność osiedla Bronowice oraz zwiększy się zainteresowanie kupnem mieszkań. Lokalizacja osiedla jest korzystna ze względu na bardzo dobre połączenie z całym miastem jak i dostępnością różnych udogodnień tj. sklepy, targ, szkoły, przychodnie zdrowotne, apteki.
350 000 zł
D-7
Abramowicką bezpiecznie rowerem
 Abramowice
Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej
350 000 zł
D-11
Zielone Śródmieście
 Śródmieście
Projekt zakłada nasadzenia drzew na terenie Śródmieścia na ul. Ewangelickiej oraz Zesłańców Sybiru.
10 000 zł
D-13
Ciągi piesze na Szerokim - część III
 Szerokie
Celem projektu jest budowa dwóch poniższych chodników na Szerokim, które usprawnią komunikację pieszą w dzielnicy. 1) Chodnik od ulicy Strumykowej (na przedłużeniu ulicy Morawian) wraz z oświetleniem do ulicy Wądolnej 2) Chodnik od ulicy Nałęczowskiej (początek przy przystanku MPK) do ulicy Lędzian
350 000 zł
D-14
BUDOWA PARKINGU PRZY SKRZYŻOWANIU UL. PUŁAWSKIEJ – UL. ZUCHÓW W LUBLINIE
 Wieniawa
Budowa około 40 miejsc postojowych w tym newralgicznym miejscu rozwiązałaby liczne problemy logistyczne mieszkańców naszej dzielnicy, jak również osób dowożących dzieci do placówek oświatowych znajdujących się bezpośrednio przy skrzyżowaniu ulicy Zuchów oraz Puławskiej, takich jak Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, Przedszkole nr 10 w Lublinie, Żłobek nr 4 oraz Centrum Brytyjskie UMCS .
350 000 zł
D-15
Remont Parkingu przy ulicy Szmaragdowej
 Czuby Południowe
Remont nawierzchni asfaltowej parkingu przy ulicy Szmaragdowej.
347 000 zł
D-19
Zielona Radzyńska i skwer przy ul. Lipińskiego
 Czechów Południowy
Wniosek dotyczy stworzenia projektu budowlanego (do gotowej już koncepcji) oraz rewitalizacji zielenią terenów wzdłuż ul. Radzyńskiej, a także utworzenia zielonego skweru przy ul. Lipińskiego. Projekt zakłada przede wszystkim różnorodne nasadzenia roślinne (krzewy, trawy, drzewa, rośliny ozdobne), zaplanowane usytuowanie miejsc do odpoczynku (ławki, podesty, meble, hamaki) oraz koszy na śmieci i psie odchody. Utworzenie przedeptów w miejscu istniejących ścieżek. Zweryfikowanie obecnego drzewostanu. Wskazana lokalizacja to teren miejski, który porastają drzewa, znajduje się tu stary fragment wybetonowanego placu ze zniszczonymi ławkami, pozostałościami po piaskownicy, zaniedbany trawnik. Przemyślane zagospodarowanie tego terenu zapobiegnie dewastacji zieleni. Realizacja projektu ma na celu stworzenie wspólnej, zielonej, nowoczesnej przestrzeni do odpoczynku dla mieszkańców osiedla. Doprowadzi ona do rewitalizacji zdegradowanego terenu.
350 000 zł
D-21
Rowerem na Polibudę
 Za Cukrownią
Projekt zakłada wybudowanie brakującego odcinka chodnika i poszerzenie istniejącego w pobliżu Areny Lublin. Odcinek ten prowadzi jazem w kierunku Politechniki Lubelskiej do ul. Wapiennej.
350 000 zł
D-23
Sygnał i LO VI - wspólnie do celu
 Dziesiąta
Projekt przewiduje częściową wymianę ogrodzenia oraz bramy wjazdowej na terenie działek, na których znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr 6 i obiekt sportowy Sygnał. W ramach zadania zainstalowane zostaną również modułowe parkingi rowerowe typu „U” a także piłkochwyty i siedziska stadionowe.
349 000 zł
D-24
Modernizacja boisk sportowych przy ul. Husarskiej
 Czuby Północne
MODERNIZACJA BOISK PRZY UL. HUSARSKIEJ POLEGAĆ BĘDZIE NA WYKONANIU NAWIERZCHNI POLIPROPYLENOWEJ TYPU COURTY NA DWÓCH BOISKACH; JEDNO DO TENISA I SIATKÓWKI, DRUGIE DO GRY W PIŁKĘ I KOSZYKÓWKĘ ( OBR. 30 ARK. 1 DZIAŁKA NR 10/2)
108 400 zł
D-25
LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska.
 Rury
Projekt zakłada wybudowanie nowych miejsc parkingowych, remont chodnika, budowę siłowni zewnętrznych oraz remont boiska. Dotyczy bezpośrednio osiedli LSM imienia: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza i osiedla Piastowskiego. Prace remontowe zostaną również wykonane w okolicy jednego z Domów Studenckich UMCS. Z uwagi na charakter inwestycji i lokalizacje poszczególnych zadań, oddziaływanie projektu będzie dotyczyło wszystkich osiedli LSM i całej dzielnicy Rury.
350 000 zł
D-26
Filary na Filaretów - Lubelskie Wiszące Ogrody
 Czuby Południowe
Projekt ten był zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2016 i wówczas niewiele głosów zabrakło do jego realizacji. Dziś, gdy Park Jana Pawła II jest już praktycznie skończony, najwyższy czas wreszcie zająć się i tym miejscem. Niech to będzie "wisienka na torcie" naszego parku i wizytówka całej dzielnicy Czuby Południowe! Projekt zakłada zagospodarowanie filarów niedoszłej drugiej jezdni wiaduktu ul. Filaretów między rondem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość a pętlą osiedle Widok. Przekształcenie miejsca grozy budowlanej i libacji alkoholowych w chlubę nie tylko dzielnicy, ale i całego miasta. Powstanie „zielona brama” parku im. Jana Pawła II na wzór wiszących ogrodów – konstrukcje pokryte roślinami pnącymi, a na ich szczycie iluminowany napis „LUBLIN” – po jednej literze na każdej z sześciu filarów. Ponadto, na dwóch przeciwległych skrajach wąwozu, zbudowane zostałyby dwa tarasy widokowo-wypoczynkowe z ławkami, oświetleniem i doprowadzonymi chodnikami oraz nasadzoną zielenią.
350 000 zł
D-27
Remont schodów na Szczytowej
 Czuby Południowe
Osiedle Górki jest najbardziej niedoinwestowanym osiedlem w dzielnicy Czuby Południowe. Widać to choćby chodząc po Parku Jana Pawła II, widać to po stanie nawierzchni dróg, liczbie ławek, boisk, parków czy placów zabaw. Zmieńmy to! Zacznijmy od remontu schodów. Wizytówka ulicy Szczytowej, Wąwozowej i osiedla Górki. Kompleksowy remont zdewastowanych obecnie schodów prowadzących z Ronda Narodowych Sił Zbrojnych na ulicę Szczytową (wymiana nawierzchni, podjazdów, odnowienie ścian, wymiana poręczy). Lepsze dostosowanie schodów dla osób o ograniczonej mobilności, rodziców z wózkami dziecięcymi i rowerzystów.
150 000 zł
D-31
Boisko księdza Chomicza
 Za Cukrownią
Wyrównanie nawierzchni boiska na ulicy Krochmalnej przy skrzyżowaniu z Diamentową. Ustawienie piłkołapów za bramkami.
315 000 zł
D-38
Jasne Szerokie
 Szerokie
Oświetlenie ciągów pieszych w dzielnicy Szerokie. Projekt obejmuje wybudowanie oświetlenia trzech ciągów pieszych w dzielnicy Szerokie. Dzielnica ta pozbawiona jest podstawowej infrastruktury pozwalającej mieszkańcom odbywać podróże piesze i korzystać z przestrzeni miejskiej, w szczególności po zmroku. Planowane oświetlenie zapewni poczucie bezpieczeństwa osobistego dzieciom, kobietom i osobom starszym, a dodatkowo podwyższy walory estetyczne nowo wybudowanym ścieżkom dla pieszych oraz planowanym do zagospodarowania terenom zielonym.
272 200 zł
D-39
Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej
 Węglin Południowy
Projekt zakłada budowę oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego i pieszego w Dzielnicy Węglin Południowy wraz z infrastrukturą oraz elementami małej architektury i zielenią. Trakt będzie wiódł od ul. Kryształowej do Jantarowej. Projektowany ciąg w tym obszarze, umożliwi mieszkańcom bezpieczną komunikację wewnątrz osiedla. Ułatwi dotarcie do przystanków komunikacji miejskiej, szkoły i kościoła. Ciąg pieszy będzie szczególnie przydatny w dni robocze dla dzieci skracających drogę do SP58 oraz w niedzielę dla uczestników Mszy Świętej w Kościele p.w. Jana Kantego.
350 000 zł
D-41
Remontujemy ulice na Sławinie - ul. S. Sempołowskiej
 Sławin
Po latach eksploatacji część ulic na Sławinie wymaga generalnego remontu. Przez kilka ostatnich lat wyremontowano tylko trzy - część ul. Sławinkowskiej, J. Lisa, Modrzejewskiej. W tym czasie na Czechowie i Węglinie znacznie więcej. Do remontu kwalifikują się nawierzchnie i chodniki kilku ulic w pobliżu ul. Zbożowej i Sławinkowskiej, 2 ulic w pobliżu ul. B. Ducha i Północnej, ul. Zbożowej, oraz nawierzchnia al. Warszawskiej (do granicy miasta). Proponuję, by w ramach budżetu obywatelskiego wyremontować ul. S. Sempołowskiej, gdyż to zadanie spełni najlepiej ograniczenia czasowo-kwotowe (część innych ulic nie przeszła by oceny). Remont ulicy był zapisywany w budżecie miasta od dwóch lat i nie został zrealizowany z powodu braku środków. Ulica ma pękającą nawierzchnię (cienka warstwa), która w najbliższym czasie ulegnie całkowitej destrukcji. Na odcinku blisko ul. Sławinkowskiej należy poprawić też odwodnienie. Stanowi dojazd do innych ulic i sklepów spożywczych. Mieszka tu ok. 100 osób.
350 000 zł
D-42
Chodnik wzdłuż ul. Orkana oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości przystanku Wiklinowa
 Czuby Północne
Uzupełnienie brakujących odcinków chodnika wzdłuż ulicy Orkana - pomiędzy ul. Wiklinową a nowym biurowcem, gdzie obecnie przebiega wydeptana ścieżka oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na odcinku między przystankami autobusowymi Wiklinowa 01 i Wiklinowa 02
162 700 zł
D-43
Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów
 Zemborzyce
Lubelski Klub Morsów propagując zdrowy styl życia pragnie aby projekt był dostępny nie tylko dla członków klubu, ale również dla lokalnej społeczności, spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów, kajakarzy, wędkarzy oraz wszystkich mieszkańców Lublina i okolic, którzy znajdą się w tym rejonie. Będzie nam miło powitać wszystkich w miejscu wyposażonym w nową, bezpieczną, funkcjonalną i pozbawioną barier infrastrukturę. Projekt zakłada uporządkowanie terenu, odnowienie obecnej infrastruktury, wybudowanie drewnianej wiaty w pobliżu dotychczasowego miejsca regularnych, zimowych kąpieli przy tamie Zalewu Zemborzyckiego na rzece Bystrzycy i przystosowanie jej dla osób niepełnosprawnych. Projekt obejmie wybudowanie wiaty, ścieżek; rozbudowę: pomostu i podestu drewnianego; instalację: stojaków rowerowych, monitoringu, ławek, wieszaków, oświetlenia, grilla; nasadzenia: drzewa ozdobne, trawnik. Ułatwi to niezbędne czynności przed i po morsowaniu oraz poprawi bezpieczeństwo w tej okolicy.
350 000 zł
D-45
Kwiaty dla Zelwerowicza
 Czechów Północny
Projekt zakłada założenie łąki kwietnej wzdłuż ulicy (po przeciwnej stronie ekranów). Okolica stanie się bardziej przyjazna i przyjemniejsza do wieczornych spacerów czy jazdy rowerem. Podarujmy mieszkańcom kwiaty od Zelwerowicza!
50 000 zł
D-46
Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap
 Sławinek
W ramach projektu należy wykonać dokumentację projektową i 1 etap realizacji ścieżki rowerowej w Alei Warszawskiej pomiędzy Rondem Honorowych Krwiodawców a Muzeum Wsi Lubelskiej. Ta ścieżka umożliwi dostęp do Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego kilkunastu tysiącom mieszkańców Lublina i turystom
350 000 zł
D-48
Remont ciągów pieszych przy ul.Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi.
 Czuby Północne
1. Remont chodników na terenie osiedla "RUTA": - wzdłuż ul. Dziewanny (od budynku Dziewanny 4 do budynku Dziewanny 12), - przy ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Watykańskiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty, - przed wejściem do budynku Przedszkola nr 72 na ul. Różanej 9. Chodniki te są w bardzo złym stanie technicznym(liczne nierówności, spękania zapadnięcia i wykruszenia oraz ubytki kostki brukowej)stwarzające zagrożenie dla przemieszczających się nimi licznych przechodniów. 2. Montaż latarni parkowych na terenie Osiedla ŁĘGI: - wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego usytuowanego pomiędzy Zespołem Szkół nr 10 przy ul. Biedronki 13 a budynkiem przy ul. Biedronki 11 i przedszkolem nr 45 - (działka nr 34/57) - 6 szt. - przy schodach terenowych prowadzących do głównego ciągu komunikacyjnego osiedla w pobliżu przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej (działka nr 5/21) - 1 szt. - przy łączniku pomiędzy ciągiem pieszym wzdłuż budynku przy ul. Tymiankowej 3 a głównym ciągiem komunikacyjnym osiedla -1sz
350 000 zł
D-49
Przyjazny skwer na Węglinie Północnym - kontynuacja
 Węglin Północny
Projekt jest kontynuacją i dopełnieniem realizowanego w ramach BO 2020 projektu pt. "Przyjazny skwer na Węglinie". Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu na części działki 113/4 w pasie drogowym ul. Judyma. Projektowana inwestycja usytuowana jest pomiędzy ul. Zagłoby, ul. Judyma i ul. Lipniak. Projekt przewiduje: 1. budowę ścieżki rowerowej - połączenie istniejących ścieżek rowerowych przy al. Kraśnickiej i ul. Lipniak, 2. budowę i remont istniejących chodników, 3. rekultywację terenu oraz wykonanie trawników i łąk kwietnych, 4. nasadzenia drzew i krzewów, 5. wykonanie parkingu dla ok. 10 pojazdów, 6. wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu.
350 000 zł
D-50
Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie
 Ponikwoda
Tak bardzo potrzebujemy ogólnodostępnego placu zabaw na Ponikwodzie! Kolorowe huśtawki, ścianki wspinaczkowe dla starszych dzieciaków, zjeżdzalnie czy tablice sensoryczne - nasz dzieci potrzebują takiego miejsca. Nie zapomnimy również o dzieciakach z niepełnosprawnościami ruchu - na placu znalazłaby się podwyższana piaskownica dla dzieciaków poruszających się na wózkach oraz specjalna karuzela, na które najmodsi wjadą na wózkach. Wyobraźmy sobie letnie, niedzielne popołudnie - plac zabaw przy ul. Bluszczowej będzie punktem spotkań rodzin z całej Ponikwody. Dzieciaki z Dożynkowej będą mogły spotkać się z dzieciakami ze Strzebosza czy Strzeszewskiego. Opuścimy w końcu zamknięte, osiedlowe place zabaw:) * Bajkowy plac zabaw może powstać na ostatniej miejska działce znajdującej się przy u. Bluszczowej.
306 000 zł
D-51
Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)
 Czechów Południowy
To propozycja budowy kolejnego odcinka tej ścieżki - od ul. I. Kosmowskiej do wysokości ul. Smorawińskiego (w roku 2020 ma być zrealizowany sąsiedni odcinek - od ronda Pileckiego). Ścieżka o szerokości 2,5 m zostanie poprowadzona w pasie zieleni po południowej stronie ul. Północnej. Wydłuży obecną ścieżkę rowerową z zachodniej części al. Solidarności docelowo w kierunku ul. Wieniawskiej i ul. B. Prusa oraz umożliwi bezpieczne włączenie ruchu rowerowego ze ścieżki wzdłuż al. Smorawińskiego (tymczasowo przez ul. Rogowskiego a docelowo przez planowane połączenie wzdłuż łącznicy ze Smorawińskiego do Solidarności). To fragment docelowej ścieżki wzdłuż doliny rzeki Czechówki, która wykorzystując brak wzniesień, ma połączyć 7 dzielnic miasta oraz Stare Miasto z Ogrodem Botanicznym i Skansenem, gdzie zaczyna się szlak rowerowy do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego oraz kilkukilometrową ścieżkę wzdłuż al. Solidarności. Trasa jest zgodna ze Strategią realizacji dróg rowerowych w m. Lublin - 2014 r.
350 000 zł
D-52
Zabawa, zieleń, rekreacja - rewitalizacja otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kunickiego wraz z ulicami: "starą" Krańcową, Reymonta, Morsztynów
 Dziesiąta
Szkoła Podstawowa nr 1 w wyniku reformy oświaty została przekształcona z gimnazjum w szkołę podstawową. Od 1.09.2018 r. w placówce funkcjonują także oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3. Wypoczynek i pobyt dzieci na świeżym powietrzu oraz wspieranie ich aktywności są jednym z głównych zadań szkoły. Spełnienie tych zadań będzie możliwe poprzez powstanie przyszkolnego placu zabaw. Wokół szkoły znajdują się wolne tereny spełniające warunki do stworzenia nowoczesnego placu zabaw, który umożliwi realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na zamontowanie stojaków rowerowych i ławek oraz uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów. Ponadto celem projektu jest rewitalizacja sąsiadujących ze szkołą ulic: pielęgnacja drzew, odnowienie trawników, nasadzenia drzew i krzewów, założenie kwietników oraz tzw. skweru kieszeniowego na zakończeniu ul. Krańcowej od strony ul. Kunickiego, naprawa nawierzchni chodników i ulic.
350 000 zł
D-54
Równiutka Junoszy
 Wieniawa
Każdy, kto mieszka przy ul. Junoszy na lubelskiej Wieniawie wie, że czas na zmiany. Nowa, równa nawierzchnia sprawi, że ulica stanie się bardziej estetyczna i wygodniejsza.
350 000 zł
D-57
SPORTOWY ZALEW - profesjonalne atlasy treningowe ze zmiennym obciążeniem nad Zalewem Zemborzyckim
 Zemborzyce
Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. W mieście mamy mnóstwo rekreacyjnych siłowni fitness, ale czy znajdziemy miejsca, w których możemy przeprowadzić pełnoprawny trening siłowy na świeżym powietrzu, zupełnie bezpłatnie? Nad Zalewem Zemborzyckim chcemy stworzyć siłownie z profesjonalnymi atlasami treningowymi. Urządzenia posiadają system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dają możliwość treningu każdemu – bez względu na wiek, czy poziom zaawansowania, posiadają też aplikację wirtualnego trenera. Trening możemy przeprowadzić o każdej porze, bez żadnych ograniczeń. Nie musimy przebywać w zamkniętym, sztucznie oświetlonym pomieszczeniu, możemy cieszyć się świeżym powietrzem wykonując ćwiczenia. Głosuj na nasz projekt i stwórzmy razem pierwszą profesjonalną siłownię zewnętrzną!
315 000 zł
D-61
Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach
 Tatary
Poprawa infrastruktury drogowej bocznej ulicy Gospodarczej, pomiędzy budynkami nr 14, a 16. Projekt zakłada poszerzenie jezdni od wjazdu po stronie prawej (przy bloku nr 16), aż do końca bloku nr 14 po stronie lewej kosztem likwidacji nieużywanego chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej (bez konieczności wycinki drzew).
350 000 zł
D-62
Park Centralny na Felinie - etap II
 Felin
Budowa i oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego od furtki szkoły do ul. Władysława Jagięłły, a następnie od działki 45/2 do ul. Zygmunta Augusta.
350 000 zł
D-64
Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowego chodnika w miejsce wyeksploatowanego.
 Śródmieście
Wzdłuż al. Solidarności na odcinku pomiędzy ul. Lubartowską a wjazdem do stacji PZM w ostatnich latach zbudowano nowy chodnik oraz ścieżkę rowerową przechodzącą w drogę serwisową (znikomy ruch - bezpieczna do jazdy rowerem). Na pozostałym odcinku do ul. B. Prusa pozostał odcinek ciągu pieszego pokrytego zniszczonym, pofałdowanym asfaltem o szerokości ok. 4 m i długości ok. 170 m. Na tym odcinku miasto ma zobowiązanie PZM do budowy nowego chodnika. Proponuję, aby obok tego planowanego chodnika zbudować też ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m. W wypadku budowy tylko chodnika nie do końca prawnie będzie możliwy tam przejazd rowerem. Budowa ścieżki rowerowej umożliwi nie tylko przejazd pomiędzy ul. B. Prusa a Zamkiem, lecz będzie kolejnym odcinkiem docelowej drogi rowerowej wzdłuż al. Solidarności, która połączy Śródmieście z zachodnimi dzielnicami, Ogrodem Botanicznym i Skansenem.
340 000 zł
D-65
NASZA DZIELNICA - DOBRA ZMIANA DLA NAS I NASZYCH BLISKICH (Gliniana, Głęboka, Zachodnia, Siewna, Sowińskiego)
 Rury
Projekt zakłada remont chodników w okolicy budynków przy ul. Gliniana 25,27,29, chodnika przy budynku ul. Głęboka 8, chodników wzdłuż ul. Zachodniej oraz chodnika przy ul. Siewnej po stronie nieparzystej. Budowę chodnika przy skrzyżowaniu ul. Sowińskiego z ul. Zachodnią oraz przy skrzyżowaniu ul. Sowińskiego z ul. Nowomiejską.
350 000 zł
D-66
Łącznik Pogodna - Jesienna
 Bronowice
Projekt dotyczy modernizacji fragmentu ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Pogodną a ulicą Jesienną poprzez wymianę nawierzchni na kostkę i dodatkowe miejsca postojowe. Obecnie odcinek ten jest dziurawy, nie był remontowany od lat, mimo że korzysta z niego wielu mieszkańców, w tym pieszych.
248 000 zł
D-67
Nawierzchnia asfaltowa na ul. Zadębie (kontynuacja) + remont parkingu na ul. Grygowej
 Hajdów-Zadębie
Projekt zakłada: 1- dokończenie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Zadębie od numeru posesji 90 do granicy miasta 2- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynkach komunalnych ZNK ul. Grygowa 4 Projekt zakłada: 1- dokończenie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Zadębie od numeru posesji 90 do granicy miasta 2- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynkach komunalnych ZNK ul. Grygowa 4
350 000 zł
D-68
Nawierzchnia asfaltowa ul. Jarmarczna + siłownia napowietrzna przy Sz.P. nr 48 ul Kasprowicza + doposażenie placu zabaw osiedle "Grygowej"
 Hajdów-Zadębie
Projekt zakłada: 1 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Jarmarczna 2 - wykonanie 10 elementowej siłowni na świeżym powietrzu wraz z ogrodzeniem 3 - doposażenie placu zabaw osiedle "Grygowej" przy budynkach ZNK o elementy dla starszych dzieci, ściany wspinaczkowe itp.
350 000 zł
D-69
Kośminek-wykonanie kostki na ulicy Krasickiego, Kosmonautów, Długa, Bogusławskiego, Tetmajera.
 Kośminek
Dalszy ciąg inwestycji rozpoczętych-wykonanie kostki na ulicach Krasickiego i Kosmonautów. Również rozpoczęcie inwestycji-wykonanie kostki na ulicach Długa, Bogusławskiego i Tetmajera.
350 000 zł
D-70
Nawierzchnia asfaltowa ul. Dojazdowa (kontynuacja) + parking przy Sz. P. nr 48 ul Kasprowicza + drogi dojazdowe między-budynkowe Osiedle "Grygowej"
 Hajdów-Zadębie
Projekt zakłada: 1 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Dojazdowa (kontynuacja) od posesji nr 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej 2 - wykonanie ogólnodostępnego parkingu przy Sz. P. nr 48 ul Kasprowicza 3 - wykonanie nowej nawierzchni dróg dojazdowych między-budynkowych Osiedle "Grygowej"
346 763 zł
D-71
Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej
 Hajdów-Zadębie
Projekt zakłada zakup i montaż latarni hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej
240 000 zł
D-74
Inwestycje na Kośminku
 Kośminek
Projekt zakłada remont nawierzchni dzikiego parkingu przy ul. Dulęby, zagospodarowanie części zaniedbanych terenów zielonych przy ul. Długiej, remont chodnika przy ul. Wspólnej(od wiaduktu do Pawiej), remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 15, przy ul. Elektrycznej oraz remont chodnika przy ul. Żelaznej(od Pawiej, do Kamiennej).
350 000 zł
D-76
Poprawienie infrastruktury ul.Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk
 Głusk
Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Przepiórczej i doświetlenie ok.5 szt. latarni. Doposażenie placu zabaw przylegającego do ul.Sieciecha :Próg zwalniający ul.Sieciecha,Naprawa chodników ul.Sieciecha. Przeniesienie przystanku MPK
350 000 zł
D-77
Kontynuacja Szpilkostrady, czyli pasa równej i gładkiej nawierzchni na Starym Mieście - wygodnej dla szpilek, wózków czy walizek
 Stare Miasto
W 2020 roku miała być zrealizowana Szpilkostrada od Bramy Krakowskiej do Rynku. Projekt ten wygrał głosowanie w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok. Jako autor nie wiem dlaczego prace nie są realizowane, jednak po wielu pytaniach od mieszkańców zgłaszam jego kontynuację! Kolejna część będzie kontynuacją Szpilkostrady w kierunku Bramy Grodzkiej. Czym jest Szpilkostrada? To pas równej i gładkiej nawierzchni, po której bez problemu można wygodnie i komfortowo poruszać się w szpilkach, czy na kółeczkach - wózkiem dziecięcym, wózkiem inwalidzkim czy po prostu ciągnąć za sobą torbę na kółkach.
350 000 zł
D-80
Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowksiego
 Konstantynów
Obecna nawierzchnia ulicy jak i chodnika jest bardzo zniszczona, miejscami wybrakowana lub zalana nierównym asfaltem lub brakiem płyt betonowych co powoduje zagrożenie dla osób korzystających z tego chodnika jak i przejeżdżających ulicą samochodów. Zakres prac obejmuje sfrezowanie starej nawierzchni jezdni, rozbiórkę starych płyt chodnikowych, a w następnej kolejności ułożenie krawężników oraz ułożenie kostki brukowej na całej długości chodnika, regulację urządzeń wodno – kanalizacyjnych i  położenie nowej asfaltowej nawierzchni na długości około 1200m.
350 000 zł
D-82
Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego
 Abramowice
Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego od ul. Powojowej, do ul. Makowej.
250 000 zł
D-83
Leżaki, hamaki, maki nad Czechówką - I etap (dokumentacja)
 Sławin
I etap stworzenia miejsca wypoczynku wzdłuż trasy rowerowej prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną. Projekt zaklada opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją zagospodarowania doliny Czechówki przy ul. Północnej jako miejsce aktywnego wypoczynku, trasy biegowe, spacerowe, street workout, elementy skatepark, ogród zmysłów.
100 000 zł
D-89
Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena – miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego
 Węglin Północny
Zespół boisk przy ul. Judyma to nowy obiekt sportowo-rekreacyjny pod nazwą Węglin Arena, służący aktywności fizycznej mieszkańców Lublina, w szczególności mieszkańców dzielnicy Węglin Północny i Południowy. Obiekt ten może być jeszcze bardziej przyjazny i funkcjonalny dla mieszkańców w szczególności dla dzieci poprzez wymianę wysłużonego już placu zabaw wymagającego gruntownego remontu i wymiany zdecydowanej większości urządzeń. Dodatkowo projekt przewiduje uatrakcyjnienie terenu poprzez wybudowanie na nim tzw. „strefy betonowej” czyli stałych przyrządów do dyscyplin sportowych takich jak: tenis stołowy, teqball, szachy i piłkarzyki. Zakup urządzeń takich jak ciągnik jednoosiowy, ciągniczek-kosiarka z dodatkowymi urządzeniami jest niezbędne do utrzymania obiektu w dobrym stanie w szczególności boiska ze sztuczną trawą i nawierzchni z trawy naturalnej. Projekt zakłada także postawienie garażu na ten sprzęt oraz doposażenie boisk w nowoczesny sprzęt sportowy.
350 000 zł
D-92
NASZA KALINOWSZCZYZNA
 Kalinowszczyzna
Projekt przewiduje: wykonanie miejsc postojowych przy ul.Krzemienieckiej Lublinie. Inicjatorem projektu są członkowie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna.
160 000 zł
D-94
Stojaki rowerowe przy ulicy Szewskiej
 Śródmieście
Stojaki rowerowe na nowym chodniku ulicy Szewskiej wzdłuż posesji nr 5,6,7 Możliwość zaparkowania roweru przez mieszkańców Lublina
2 850 zł
D-96
Budowa miejsc parkingowych przy ROD Lemszczyzna ul.Bursaki 2
 Czechów Południowy
Budowa miejsc parkingowych przy ROD Lemszczyzna ul. Bursaki 2, umożliwiająca łatwiejszy dostęp do terenów działkowych.
20 000 zł
D-98
Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)
 Bronowice
Projekt jest drugim etapem działania zmierzającego do powstania Centrum Aktywności Sportowej Bronowice w ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Słowicze 3 w Lublinie. Przedsięwzięcie docelowo ma za zadanie adaptację i rewitalizację przestrzeni pod utworzenie profesjonalnej bazy treningowej wraz z zewnętrznym kompleksem rekreacyjnym. Realizacja projektu poprawi warunki uprawiania sportu, a także zwiększy jego dostępność względem wszystkich grup społecznych w dzielnicy Bronowice. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 podjęta zostanie inwestycja instalacji sztucznego oświetlenia w obrębie głównego boiska piłkarskiego.
350 000 zł
D-99
Remont chodników
 Kośminek
Remont wraz z wymianą krawężników chodnika na ulicach Kosmonautów oraz Ignacego Krasickiego w dzielnicy Kośminek w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.
346 500 zł
D-100
Odwodnienie ulicy Dzierżawnej poprzez wybudowanie igłofiltrów (studni i pomp osuszających)
 Za Cukrownią
Mieszkańcy ulicy Dzierżawnej od wielu lat czekają na wykonanie odwodnienia na ich dzielnicy. Sytuacja jest szczególnie dramatyczna po intensywnych opadach gdzie ze względu na brak ujścia wody deszczowej zalewane są posesje mieszkańców. Budowa studni głębinowych z pompami lub igłofiltrów w znaczący sposób obniżyłaby poziom wód gruntowych na tym terenie.
180 000 zł
D-102
Remont chodnika na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Lublinie
 Ponikwoda
Ulica Polskiego Czerwonego Krzyża (przy cmentarzu ul.Unicka) pozostała jako ostatnia w osiedlu, której chodnik wykonany z jednej strony ulicy!!!Na początku lat 70 ubiegłego wieku, nie był remontowany. Przy ulicy znajduje się przedszkole integracyjne.W roku 2018 i 2019 mieszkańcy składali do Prezydenta Miasta Lublin, petycje z prośbą o remont chodnika. Remont chodnika nie został zrealizowany z uwagi na ograniczone środki finansowe.Tym razem mieszkańcy liczą na realizację tak małego a istotnego dla społeczności lokalnej projektu.
44 000 zł
D-103
Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie
 Stare Miasto
Projekt przewiduje poprawę wizerunku i estetyki obszaru Starego Miasta w Lublinie poprzez remont i wykonanie iluminacji jedynej ocalałej Baszty Półokrągłej która stanowiła część systemu obronnego Starego Miasta.
300 000 zł

Brak projektów

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko 5 kodów na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.